Du är här

Framtidens hälsa - teknik som utmanar och skapar möjligheter #2

tisdag, 29 maj, 2018 - 08:00 till 10:00

Är du nyfiken på hur teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, hälsofrämjande åtgärder, förbättra patientupplevelser och sänka belastningar inom vården? Under 2018 anordnar vi på Stockholm Science City tillsammans med STING en serie panelsamtal för att belysa detta område och visa på vad det kan innebära för dig och din verksamhet.

Den 29 maj arrangerar vi det andra panelsamtalet i serien. Vi kommer då att titta närmare på möjligheter och utmaningar med att allt mer data kring vår hälsa skapas och går att analysera. Vad händer till exempel när olika typer av data kopplas samman, kan det leda till ny förståelse kring våra liv och kroppar? Vad krävs i form av kompetens och utrustning för att skapa, samla in och hantera denna data? Och vad händer när datadrivna företag som Facebook, Google och Microsoft närmar sig hälsoområdet utifrån ett Big Data-perspektiv? 

Till grund för serien ligger rapporten Where is Life Science Heading in the Future? som Stockholm Science City tog fram under 2017. I rapporten spås framtidens hälso- och sjukvård bli mer preventiv och individanpassad. Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där bland annat gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbeten och regelverk.

Moderator
Emma Frans

I panelen
Björn Arvidsson - Roche
Ina Schuppe Koistinen - Karolinska Inst.
Jonas Golan - Microsoft
Stefan Farestam - Carechain

Tid: 29 maj 2018, 08:30-10.00 (frukost från 08:00)
Plats: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 Stockholm

Efter seminariet finns det möjlighet att stanna kvar och mingla med alla medverkande.