Du är här

Digital Health Days

En gränsöverskridande konferens
För att koppla samman två av Stockholms styrkeområden, ICT och life science, tog vi tillsammans med stiftelsen Kista Science City fram format för och genomförde den internationella konferensen Digital Health Days, en inspirerande mötesplats i gränslandet mellan ICT och life science. Konferensen bidrog med att stärka den tvärvetenskapliga miljön i Stockholm och positionerade Stockholm som en aktiv och framåtblickande life science-region. Konferensen drivs vidare i ett annat format av Stockholmsmässan och heter sedan 2017 MYiHealth.

Syftet med Digital Health Days var att skapa en mötesplats och diskussionsforum för att uppmuntra till och skapa förutsättningar för ökade samarbeten i mellan ICT och life science i Stockholm. Viktigt var även att ge entreprenörer och start-ups utrymme och skapa en plats för möten mellan offentliga aktörer, forskare och företag i alla storlekar. Samarbeten som kan leda till samhällsnyttiga lösningar och ökad konkurrenskraft.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till MYiHealth.