The Future of Life Science

Symposium om hur nya tekniker inom life science påverkar forskning, vård, individ och samhälle

Stockholm Science City och Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse är initiativtagare till det årliga Engelsbergssymposiet ”The Future of Life Science” som fokuserar på hur nya tekniker påverkar forskning, vård, individ och samhälle.

Symposiet samlar under våren ett 50-tal inbjudna deltagare från olika områden i samhället, bland annat forskare, näringslivsrepresentanter, beslutsfattare inom vården, investerare och forskningsfinansiärer. Fokus är hur forskningsframsteg inom life science påverkar vårt samhälle. Symposiet äger rum vid världsarvet Engelsbergs bruk norr om Stockholm. 

Varje år sammanfattas årets presentationer och diskussioner i en rapport.

2017: Where is Life Science Heading in the Future2018: On gene technology and the role of the scientific community2019: The future of life science - Health data and precision medicine

Läs mer på www.thefutureoflifescience.se