Health Data Sweden

Ökar digital transformation inom hälsodata

Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH:s) tillhandahåller teknisk expertis och testning för att möjliggöra digital transformation för den offentliga sektorn samt små och medelstora företag, med finansiering från EU Digital. Health Data Sweden (HDS) är en svensk EDIH med fokus på hälsodata. HDS är ett treårigt projekt som startade 2023 med delfinansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden och Vinnova och där KTH är koordinator. 

Health Data Sweden (HDS) är en one stop shop för att öka den digitala transformationen inom hälsodata hos små och medelstora företag och offentlig sektor, med hjälp av nyckelteknologier.

HDS är en nationell satsning som består av 16 samarbetsparter i form av universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Stockholm Science City Foundation är en av dessa parter och ansvarar bland annat för att bygga ekosystemet. Den digitala innovationshubbens styrka kommer att ligga i spetsforskning inom området hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av parternas nätverk. Genom HDS ska kompetens och tjänsteutbud föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och slutligen medborgarna.

HDS budget är sex miljoner euro fördelat över tre år och ska bland annat användas till att påskynda användandet av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård. Ett sätt att göra det på är att tillgodose det stora behov av tjänster som i sin tur möjliggör för små och medelstora företag att, i samverkan med offentlig sektor, utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen kan dessa tjänster bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis för att göra vården mer tillgänglig och jämlik. 

Sverige har en framskjuten position inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata och projektet syftar till att stärka denna roll genom att förbättra den nationella samverkan. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter och där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor samt små och medelstora företag i Sverige och EU. 

Nyckelteknologier

HDS ska etablera en samordnad kunskapstillgång för svenska och europeiska intressenter samt testbäddar som arbetar med hälsodata. Detta sker med teknisk expertis inom: 

  1. Artificiell intelligens (AI) 

  1. Cybersäkerhet 

  1. Högpresterande datorer 

Digital tjänstekatalog

HDS tillhandahåller tjänster som är relevanta inom hälsodata, inom fem kärnområden; 

  1. Kompetens och utbildning 

  1. Stöd till finansiering 

  1. Ekosystem 

  1. Test innan investering 

  1. Utveckling av hälsodata

Genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning hjälper HDS företag att förbättra affärs-/produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Innovationstjänster, t.ex. rådgivning inom finansiering, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation kommer också att erbjudas. Alla dessa tjänster samlas i en digital katalog, läs mer på HDS webbsida >>

 

Hälsodata
Hälsodata är all data som kan ge information som är relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare, via gen- och proteindata, till levnadsvanor.

 

Kontaktpersoner

Stockholm Science City: Filippa Kull, affärsutvecklingschef filippa.kull@ssci.se

KTH: Sebastiaan Meijer, professor i hälsologistik smeijer@kth.se

Läs en intervju med Sebastiaan Meijer om projektet >>

 

Partners