Du är här

Implementering av digitala verktyg

Underlätta införandet av digitala produkter och tjänster i vården
Vi ingår i ett projekt tillsammans med UppsalaBIO, Region Norrbotten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med syfte att underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. En viktig del i arbetet är att ta fram en process för validering och implementering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra.

Stockholm Science City, UppsalaBio, Region Norrbotten och SKR samarbetar under 2017-2019 i ett projekt för att ta fram förslag till en gemensam process för validering och implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det syftar till att i sin tur bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025 och ska ge stöd till både patienter och vårdgivare att välja tjänster som är säkra och bra.

Med en gemensam process för kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter kan patienter och medborgare erbjudas ett bredare utbud av trygga digitala hjälpmedel och öka möjligheterna att ta ansvar för sin egen hälsa.

Läs mer på skr.se >>