Implementering av digitala verktyg

Underlätta införandet av digitala produkter och tjänster i vården
Vi ingick under 2017-2019 i ett projekt tillsammans med UppsalaBIO, Region Norrbotten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med syfte att underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Arbetet tas efter projektets slut vidare inom ramen för Vision e-hälsa 2025.

Stockholm Science City, UppsalaBio, Region Norrbotten och SKR samarbetade under 2017-2019 i ett projekt för att ta fram förslag till en gemensam process för validering och implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det syftar till att i sin tur bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag.

Med en gemensam process för kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter kan patienter och medborgare erbjudas ett bredare utbud av trygga digitala hjälpmedel och öka möjligheterna att ta ansvar för sin egen hälsa. Inom projektet initierades ett kompetensforum där regioner gavs möjlighet att samarbeta och samverka i viktiga frågor som rör införandet av digitala produkter och tjänster för egenvård och egenmonitorering. I juni 2020 beslutade beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025 om en genomförandeplan för arbetet att nå visionen. I denna ingår ett fortsatt arbete med detta kompetensforum för att stödja regionernas arbete med införande av digitala verktyg.

Läs mer om Vision eHälsa 2025 >>

Läs mer på skr.se >>