Du är här

Life science industrikarta

Karta över life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen
Vi ansvarar för en sökbar översiktskarta där vi tillsammans med andra aktörer sammanställer företag aktiva inom life science.

En utmaning är att hålla kartan uppdaterad och där har vi tidigare förlitat oss på det arbete som Tillväxtanalys genomfört för att följa Sveriges utveckling av life science branschen. Någon nationell kartläggning har inte genomförts sedan 2018 och då med data från 2016. Under våren 2021 har vi därför initierat en kartläggning för att få en uppdatering om företagen inom life science i Stockholmsregionen. Arbetet förväntas vara slutfört efter sommaren, då även kartan kommer att uppdateras.

Kartan är sökbar baserat på företagsnamn samt att det går att filtrera baserat på verksamhetskategorier; Sälj och marknadskontor, (Marketing & Sales), tillverkning (Manufacturing) samt forskning och utveckling (Research&Development). Saknas ditt företag är du välkommen att kontakta oss.

Se kartan