Du är här

#MinaKvarter

En fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning
Stockholm Science City och Kista Science City är initiativtagare till en årligt återkommande fototävling på Instagram. Syftet är att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Vi hoppas att initiativet ska bidra till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Tävlingen är öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Mångfald och gränsöverskridande samarbeten blir allt viktigare för utveckling av ny kunskap och nya lösningar som kommer samhälle och individer till del. Efterfrågan på personer med högre utbildning stiger och för att öka Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning.

Teman för tävlingen 2018 var kreativitet och nyfikenhet. 2019 års teman är jämlikhet, mångfald, klimat och miljö. Genom tävlingen vill vi få deltagarna att avbilda sin omgivning på ett utforskande och lekfullt sätt. Målet är att avdramatisera och öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer, och samtidigt bidra till att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet. Tävlingens vinnare utses av en jury och presenteras under Järvaveckan

Partners som är med och bidrar är Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Vetenskapens Hus, The Global Village, My Dream Now, Canon, Samsung och Fryshuset Husby. 

Vill du veta mer? Kontakta oss eller läs mer på minakvarter.info. Ett urval av bilder från tävlingen hittar du på Instagramkontot @MinaKvarter.