Du är här

#MinaKvarter

En fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning
Tillsammans med Kista Science City arrangerade vi under våren 2018 en fototävling på Instagram för att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Ett initiativ för att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Tävlingen var öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Mångfald och gränsöverskridande samarbeten blir allt viktigare för utveckling av ny kunskap och nya lösningar som kommer samhälle och individer till del. Efterfrågan på personer med högre utbildning stiger och för att öka Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning.

Temat för tävlingen är Kreativitet och Nyfikenhet och genomförs på Instagram där tävlingsbidragen taggas med #MinaKvarter2018. Genom valet av tema vill vi få deltagarna att avbilda sin omgivning på ett utforskande och lekfullt sätt. Målet är att avdramatisera och öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer. Samtidigt bidrar #MinaKvarter till att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet.

Vinnare kommer att utses av en jury och presenteras under Järvaveckan 2018. Utvalda tävlingsbidrag kommer löpande att publiceras på Instagramkontot @MinaKvarter och i på plats under Järvaveckan.

Andra som är med och bidrar är Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, The Global Village, My Dream Now, Canon, Fryshuset Husby och Vinnova. Fler organisationer kan tillkomma.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller läs mer på minakvarter.info