#MinaKvarter

En fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning
Stockholm Science City och Kista Science City var initiativtagare till en fototävling på Instagram under 2018 och 2019. Syftet med tävlingen var att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. En målsättning var att initiativet skulle bidra till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Tävlingen var öppen för boende i Järvaområdet i Stockholm, det vill säga stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.

Mångfald och gränsöverskridande samarbeten blir allt viktigare för utveckling av ny kunskap och nya lösningar som kommer samhälle och individer till del. Efterfrågan på personer med högre utbildning stiger och för att öka Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att tillvarata alla talanger. Samtidigt är det idag dubbelt så vanligt att ungdomar med högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar enbart har gymnasieutbildning. Eftersom utbildningsnivån i flera av Sveriges områden är betydligt lägre än i landet som helhet finns här en stor potential för att öka Sveriges konkurrenskraft och få den mångfald som finns i samhället att återspeglas inom högre utbildning.Teman för tävlingen 2018 var kreativitet och nyfikenhet och 2019 års teman var jämlikhet, mångfald, klimat och miljö. Genom tävlingen ville vi få deltagarna att avbilda sin omgivning på ett utforskande och lekfullt sätt. Målet är att avdramatisera och öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer, och samtidigt bidra till att nyansera och utmana bilden av Järvaområdet. 

Partners som varit med och bidragit i tävlingen är Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Vetenskapens Hus, The Global Village, My Dream Now, Canon, Samsung och Fryshuset Husby. Ett urval av bilder från tävlingen hittar du på Instagramkontot @MinaKvarter.