Nätverk inom precisionsmedicin

För företag i Stockholm-Uppsalaregionen

Precisionsmedicin används allt mer i den kliniska vardagen. Med hjälp av mer precisa diagnostiska metoder och anpassade terapier blir behandlingar effektivare. Rätt behandling kan ges till rätt patient i rätt tid, och tidig upptäckt gör att sjukdomar kan förhindras eller mildras.

Sedan hösten 2023 finns ett nätverk för SME i Stockholm-Uppsalaregionen som är verksamma inom precisionsmedicin. Vid nätverkets första möte deltog ett 30-tal personer från 17 olika företag. Intresset för att fortsätta med aktiviteter inom nätverket var stort och deltagarna kom överens om teman för kommande möten. Under 2024 planeras fyra möten. Det första var den 22 februari och handlade om kliniska prövningar och regulatoriska processer. Nästa möte är den 4 september, och temat är frågeställningar som rör företags tillgång till infrastruktur och tjänster.

Vill du veta mer om nätverket? Kontakta info@ssci.se