Stockholm Life Tech

Tillgängliggörande av forsknings- och innovationsinfrastrukturer

Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen.

Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg och Hagastaden för små och medelstora företag. Projektägare är Region Stockholm, övriga parter är Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City.

Under projekttiden är målet att nå 200 företag med olika former av stöd, att utveckla och testa generiska och skalbara metoder och modeller för företags möjlighet att nyttja forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg och Hagastaden, samt att öka samarbetet mellan olika typer av forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

Kontaktperson: projektledare Nina Lahti nina.lahti@sll.se

Läs en intervju med Nina Lahti och mer om projektet >>