SweCris

SweCris

En öppen databas för svenska forskningsprojekt
Vi initierade och var projektledare i utvecklingen av Sweden Science Net, en öppen databas med information om pågående akademiska forskningsprojekt för att göra dem sök- och analyserbara. Databasen heter idag SweCris och drivs sedan 2012 av Vetenskapsrådet. SweCris tillgodoser universitetens behov av att enkelt kunna överblicka pågående forskning och möjliggör statistiska analyser.

SweCris syftar till att tillgängliggöra information om pågående forskning i Sverige, möjliggöra för olika former av analyser och underlätta för finansiärer att leverera data till mottagarorganisationer.

År 2006 initierade vi tillsammans med de tre universiteten i Stockholm ett arbete för att skapa en öppen databas med information om akademiska forskningsprojekt som fått extern finansiering. Vi var projektledare och under utvecklingen tillkom ytterligare sju universitet till projektgruppen. Databasen fick namnet Sweden Science Net och Uppsala universitet fick ansvar för fortsatt samordning efter utvecklingsprojektets avslutande. Våren 2012 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att ansvara för utveckling och förvaltning av databasen som då bytte namn till SweCris. I slutet av 2017 var 11 forskningsfinansiärer anslutna till SweCris som tillgodoser universitetens behov av att enkelt kunna överblicka pågående forskning.

Tack vare databasen finns det möjlighet att göra statistiska analyser och andra studier över svensk forskning. Den gör det enkelt att hitta relevanta forskare för eventuella samarbeten och gör det enklare för forskningsfinansiärer att leverera data till mottagarorganisationerna. SweCris är idag en väl etablerad och värdeskapande resurs för svenska universitet och andra som är intresserade av svensk forskning.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller klicka dig vidare till SweCris.