1st EuroScience Policy Forum, 29-30 juni

Carl Johan Sundberg är läkare och professor i arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Han är också en av organisatörerna bakom den första upplagan av konferensen EuroScience Policy Forum som går av stapeln den 29-30 juni.

Hej Carl Johan, i slutet av juni går EuroScience Policy Forum (ESPF) av stapeln för första gången – berätta mer!

Detta webinarium syftar till att lyfta policyfrågor av betydelse för universitet och samhälle i ett europeiskt perspektiv. De teman som tas upp handlar både om policy för forskning och om forskning av betydelse och som underlag för policybeslut i olika samhällsfrågor.EuroScience är organisationen bakom ESPF – vad gör de och vad är din roll i organisationen?

Euroscience är en gräsrotsorganisation med forskare och personer intresserade av forskning och dess betydelse som medlemmar. Euroscience bildades 1997 och syftar till att förbättra förhållandena för forskning och forskare och stärka tillämpningen av den kunskap som forskningen genererar.Vad skulle du göra om du för en dag hade mandat att ändra en policyfråga kopplad till forskning och utbildning i Europa?

Jag skulle vilja stärka universitetens autonomi.Vilka tycker du ska delta på EuroScience Policy Forum och varför?

Vår bedömning är att det är viktigt med möten där sådana frågor kan diskuteras med många olika perspektiv. Därför är förhoppningen att beslutsfattare, forskare, studenter och företrädare för myndigheter, regioner och kommuner samt näringslivet vill närvara.

 Läs mer och anmäl dig till EuroScience Policy Forum >>

Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet