Du är här

30 affärer resultatet av Kraftcentrum Flemingsberg

”Flemingsberg Science inspirerar och främjar den entreprenöriella tanken. Detta måste fortsätta!” Orden kommer från en av caseägarna i det nu avslutade projektet Kraftcentrum Flemingsberg.

Det är lätt att bli stolt när projektdeltagarna ger sådana omdömen. Efter 3,5 år har projektet avslutats och många av deltagarna nått en bit på väg mot sina drömmar. Appar, simuleringssystem, fallskyddshjälpmedel, sensorer mfl medicintekniska produkter har sett dagens ljus.

”Utan affärsarkitektens insats hade det stannat vid en idé”

Idag kan vi se 11 nya företag samt ett flertal samarbeten med befintliga företag. Främst i form av produktutvecklingssamarbeten med en potential om minst ett 20-tal nya arbetstillfällen på kortare sikt. Flertalet case har gått vidare inom regionens innovationssystem och fått finansiering från externa källor. En generiskt utvecklad och skalbar modell för hur organisationer kan arbeta med behovsdrivna innovationer inom vård och omsorg finns på plats.

”Ska man driva idéer och projekt från sjukvården vidare behövs resurser som affärsarkitekterna.”

Utgångspunkten i vårdens direkta behov har varit ett viktigt avstamp för att identifiera lösningar som var både värdeskapande och med stark kommersiell potential. Med finansiering från strukturfondsmedel via Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Stockholm samt Stiftelsens grundare har vården agerat både innovationsmotor och innovationsutvecklare tillsammans med projektets erfarna affärsarkitekter.

”Affärsarkitekterna inspirerar och stödjer till att ta lokalt behovsdrivna idéer framåt. Därmed kan också en entreprenöriell kultur byggas. Modellen är viktig – måste få uthållighet”

Framgångarna i projektet har främst kommit från den kompetens, nätverk och erfarenhet som engagerade affärsarkitekter burit med sig in projektet. Allt till gagn vid urval och stöd till affärscasen. Samarbetet med Innovationsplatsen Karolinska och övriga innovationsorganisationer inom SLL och kommunal vård och omsorg har varit nyckelfaktorer, samt möjligheten till samarbete med KTH och KI Innovationskontor samt finansiering via ALMI.

Slutsatserna förstärks genom den utvärdering som skett via följeforskarna i projektet förutom i deltagarnas egna röster efter Kraftcentrum Flemingsberg nu nått i mål. Möt fler av deltagarna på www.innovationforhealth.se.

Lena Strömberg
COO/CMO Flemingsberg Science