”3000 analyser från en fraktion av en bloddroppe”

KTH-professor Mathias Uhlén berättar hur cancerprediktion avancerar tack vare en ny profildatabas för cancerprotein. Utvecklingen har gått framåt sedan Theranos-skandalen, där Elizabeth Holmes sade sig kunna genomföra en mängd analyser med några få blodsdroppar.

Foto av Mathias Uhlén
Mathias Uhlén, professor på KTH och SciLifeLab.

Den nya databasen är framtagen av Human Protein Atlas-konsortiet, som leds av Mathias Uhlén och som finns på SciLifeLab. De har publicerat Disease Blood Atlas, där 1463 proteiner, associerade till 12 olika cancertyper, har identifierats.

Har forskningen kommit ikapp Elizabeth Holmes och Theranos idéer?

– Theranos påstod ju att man kunde göra ett par hundra analyser från ett blodprov. Detta var inte möjligt med den teknik som bolaget hade tillgängligt då för tio år sedan. Sedan dess har utvecklingen gått rasande fort framförallt drivet av det svenska bolaget Olink Medical i Uppsala och deras teknologi Olink Explore. Nu kan vi göra 3000 analyser parallellt från en fraktion av en bloddroppe, dvs minst 10 gånger fler analyser (och på riktigt), förklarar Mathias Uhlén.

När tror du att man med ett enkelt blodprov kan ta reda på vilken cancer man har?

– På forskningsnivå kan vi göra detta redan idag även om alla prov som visar på cancer måste verifieras med alternativ metod för att eliminera så kallade “falska positiva”. För att få ut detta till allmänheten så är det en lång väg med valideringar i oberoende patientkohorter innan klinisk prövning kan inledas. Detta tar minst fem år, säger han.

Tror du att man i framtiden kommer screena alla över en viss ålder för cancer?

– Ja. Visionen är att erbjuda hemprovtagning för alla över en viss ålder (typ 50 år) kanske så ofta som en gång om året. Provet skickas sedan per post till lab för analys. Om provet är positivt så kallas man på uppföljande analys (typ mammografi, koloskopi eller lungröntgen), avslutar Mathias Uhlén.

Läs mer om Disease Blood Atlas på denna länk >>