Du är här

6000 nya studentbostäder kan stå klara år 2017

6000 nya studentbostäder kan komma att byggas i Stockholms län fram till 2017. Målet är att öka beståndet med 50 procent samt att korta kötiden för en bostad till under en termin. Det är ambitionen med projektet Studentbostadsmässan 2017.

Bostäderna ska byggas i närheten av studentområden i sju kommuner: Nacka, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Stockholm, Huddinge och Täby. Stockholms stad står för flest studentbostäder följt av Huddinge kommun där Södertörns högskola ligger. Det planeras också för studentbostäder i Albano och vid Karolinska Institutet i Solna.

– Projektet ska också se över och effektivisera studentbostadsmarknaden i Stockholm med enklare köer, genomförande av nya metoder samt nya förvaltningsformer. Allt för att utveckla attraktionskraften hos universitetshuvudstaden Stockholm, säger Johan Brisvall, projektledare för Studentbostadsmässan 2017.

Initiativtagare till projektet är de ovan nämnda sju kommunerna i Stockholms län samt länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet, Södertörns högskola, Stockholms studentkårers centralorganisation, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Akademiska Hus AB.

Nu tecknas även avtal med ett antal bostadsbyggare om att gå in som partners.

– Vår ambition är att teckna partneravtal med byggföretag, förvaltare och konsulter och på det sättet involvera dem i genomförandet av Studentbostadsmässan 2017. De kommunala bostadsföretagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder är redan engagerade i projektet.

Hur ska ni lösa problemet med byggnormer som driver upp kostnaderna på nya bostäder?

– En av förutsättningarna för att studentbostäder ska bli lyckade är att hålla hyrorna på en rimlig nivå för studenterna. Vi kommer att prova och utveckla nya former för byggande och förvaltning för att kunna erbjuda ett boende som möter studenternas ekonomiska situation.

Projektet avslutas med en utställning och en konferens under 2017 där resultatet av arbetet ska visas upp. Bostadsmässor är en etablerad form för experiment kring byggande och för att visa upp nyheter och smarta framtidslösningar inom byggande och boende, men denna gång ligger fokus på på studenterna och på studentlivet.

Johan Brisvall
Projektledare Studentbostadsmässan 2017