Du är här

Accelerera er startup med Vinnova i Silicon Valley

Vi har träffat Maria Kaaman, handläggare på Vinnova, för att höra om hennes arbete med acceleratorprogrammet för startups och hur svenska företag kan lära av innovationsklimatet i Silicon Valley. Maria är precis hemkommen från Nordic Innovation House i Palo Alto, där hon studerade hur programmet fungerar på plats för de medverkande startup-företagen.

Maria Kaaman arbetar på Vinnovas avdelning för hälsa och är bland annat ansvarig för acceleratorprogrammet Tech Incubator. Programmet sker inom ramen för verksamheten vid Nordic Innovation House i Silicon Valley, som är ett samarbete mellan alla nordiska länder. Syftet med Vinnovas närvaro i regionen är att underlätta för svenska startups med internationella ambitioner att växa och dra nytta av det ekosystem kring innovation som finns där.

Hur kommer det sig att du besökte Nordic Innovation House?

- Varje år får tre till fem startup-företag chansen att bygga nätverk och utveckla sin affärsverksamhet genom acceleratorprogrammet Tech Incubator. Mitt besök var primärt i lärande syfte, att träffa och lyssna av de företag som deltar i årets omgång.

Vad säger du till någon som är intresserad av programmet?

- Om ni tror att det passar er; sök. Ert företag måste vara nära kund och kanske redan ha en prototyp. Alternativt har ni lanserat er produkt och börjar se kundtillväxt. För att acceleratorn ska ha största möjliga effekt måste ni framförallt vilja gå in på marknaden i USA och vara öppna för förändring.

Vilka erfarenheter tar du med dig från resan?

- Jag såg framförallt två kulturella skillnader; I Silicon Valley talar man ofta om ”fail fast forward”, det vill säga att man måste våga testa sina affärsidéer, förändra eller förkasta dem beroende på hur de landar och sedan snabbt komma tillbaka på hästryggen för att testa en ny eller omprövad idé. I USA finns inte samma socioekonomiska trygghet som i Sverige, vilket gör det nödvändigt att arbeta på det viset. Det tycker jag är något att tänka på i Sverige, att många idéer kan utvecklas snabbare eller förkastas snabbare om vi vågar testa dem skarpt i ett tidigt skede. Som en av deltagarna sade till mig: ”Jag har sparat 6-12 månader av potentiella misstag här!”

- En annan sak som är slående är ”pay-it-forward”-kulturen. I Silicon Valley är det självklart för en investerare eller en vd för ett framgångsrikt bolag att ta sig tid att fika med och coacha startups. What goes around comes around – du bidrar med din tid och ditt kunnande, men du får också tillbaka. Det gör även att ”introduktionsmejlandet” går fort. Kulturen gör att potentiella samarbetspartners och finansiärer svarar direkt på frågor från startups och att man inte avfärdar nya idéer utan att ha lyssnat in dem. Istället tänker man att detta kan vara den nya grejen!

Hur ska vi då förändra kulturen i Sverige?

- Jag tror att vi måste bli öppnare och våga se möjligheterna, och inte avfärda idéer utan att ha testat eller synat dem. Det gäller både från de som sitter på kunskap och finansiering, men även från startup-företagens håll. För små nystartade bolag gäller det också att ha kundperspektivet med i utvecklingen – vad är det du säljer egentligen och vem är kunden? Dessutom tror jag att det är läge att strunta i ”lagom”. Testa din idé fullt ut – håller den så är det bra, flyger den inte så är det dags att tänka nytt!

Fakta

Tech Incubator: Utlysning och ansökan >> 
Frågor? Kontakta maria.kaaman@vinnova.se

Vinnova i Silicon Valley >>
Frågor? Kontakta inger.gustafsson@vinnova.se

Maria Kaaman
Handläggare, Vinnova