AI inom hälsa – vi blickar in i framtiden

Inför det kommande seminariet om artificiell intelligens inom hälsa den 16 november på H2 Health Hub passade vi på att ställa några frågor till seminariets moderator Henrik Ahlén. Henrik har arbetat länge med strategifrågor och tjänsteutveckling inom eHälsa via sitt eget företag Alfa Bravo och nu även på it-konsultbolaget Kentor/Sopra Steria.

Kan du ge några konkreta exempel på produkter och lösningar inom hälsoområdet som använder sig av artificiell intelligens idag?
AI finns redan i många av våra mobilappar. Exempel på aktörer inom eHälsa är givetvis IBM med sin Watson-plattform och en rad screeningtjänster som Ada och Babylon. I Sverige används AI bland annat av Aifloo, Lytics, Coala Life och Shim.
 
Hur står sig Stockholm och Sverige när det kommer till utveckling av produkter och lösningar inom hälsoområdet som använder sig av artificiell intelligens? 
Sjukvården lyser hittills med sin frånvaro vad gäller användning av AI annat än i små piloter, men det bubblar rejält inom startups i Stockholm och flera andra städer i Sverige. Så det är ingen brist på utvecklingskompetens!
 
Behövs det lagändringar för att artificiell intelligens ska gå att implementera på bred front inom den svenska vården?
Komplex fråga, men nuvarande regelverk för CE-märkning, personuppgiftslagen och patientdatalagen är ju alla framtagna långt innan smartphones och molntjänster med mera, så de behöver definitivt uppdateras. Sverige behöver en kommission som utreder alla hinder för utveckling och implementering av AI och maskininlärning inom vård och omsorg, så att Sverige inte hamnar på efterkälken. Vi har ju i övrigt mycket bra förutsättningar att skapa en stor exportmarknad för smarta eHälsotjänster och plattformar.