”Alla bör få samma livschanser”

Neuroförbundet organiserar personer med neurologiska diagnoser och skador, t.ex. MS, Parkinson, polyneurapatier och stroke, liksom deras närstående. Visionen är att personer med neurologiska diagnoser ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Verksamheten vilar på tre ben – medlemsaktiviteter, råd och stöd samt opinionsbildning och främjande av forskning. Förbundet startade 1957.

Vilka är era största utmaningar?

– Våra allra största utmaningar är den ojämna tillgången över landet till neurosjukvård, rehabilitering och hjälpmedel för att nämna några områden. Allt detta påverkar det dagliga livet för de drabbade och därför har vi också startat kampanjen ”Rätten till ett värdigt liv”, berättar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. 

Om ni fick önska fritt, vad skulle ändras i vård eller annat?

– Vi vill se en jämlik hälso- och sjukvård över hela landet, där alla ges samma livschanser. De som har behov av samhällets insatser som personlig assistans eller hemtjänst ska få det efter behov. Om våra lagstiftningar, t.ex. Patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, efterlevdes som det var tänkt så skulle många knutar lösas upp. Vi vill också se ökade anslag till forskning, förklarar hon.

Du var på Vitalismässan i Göteborg, vad var det mest givande?

– Det var oerhört givande. Där presenterade vi vår senaste Neurorapport; Neurorapporten 2023, som handlar om e-hälsa. Vi deltog i samtal och paneler för att diskutera såväl hjälpmedel som egenmonitorering, hälsodata och vikten av patientmedverkan inom hälso- och sjukvård och forskning. Vi knöt många nya kontakter och kommer att arbeta vidare för våra medlemmars viktiga frågor, säger Lise Lidbäck. 

Du har nyss blivit invald i styrelsen för Funktionsrätt Sverge. Vad kommer det att innebära?

– Jag är mycket stolt och hedrad över detta! Funktionsrätt Sverige är en mycket viktig samarbetsorganisation med över 50 medlemsorganisationer som tillsammans organiserar över 400 000 medlemmar. Tillsammans utgör vi en stark röst för såväl mänskliga rättigheter som för frågor som rör funktionsrätt inom områden som skola, arbete samt hälso- och sjukvård. Jag ser fram emot att få bidra med Neuroförbundets kompetens inom dessa områden, och det är min förhoppning att Funktionsrätt Sverige ska växa med fler organisationer under kommande mandatperiod, fortsätter hon.

Er senaste debattartikel, publicerad i bl.a. Altinget, vad handlar den om?

– Vår debattartikel bygger framför allt på patientens perspektiv och de stora utmaningar som finns för att alla invånare ska kunna vara delaktiga i den otroligt snabba utvecklingen av E-hälsa och digitala tjänster, avslutar Lise Lidbäck.

Läs debattartikeln på denna länk Mer arbete krävs om Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa >>

Till Neuros webbsida >>

 

Text: Christina Jägare