Anna Martling om sitt nya uppdrag

Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Anna Martling koordinerar arbetet för att alla aktörer ska samarbeta ännu mer, vilket är avgörande för att få ut mesta möjliga av satsningar inom precisionsmedicin

För att implementera precisionsmedicin i vården samarbetar Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI). Anna Martling, som under de senaste fyra åren har lett KI:s arbete för att öka implementationstakten, är sedan i vintras Scientific Director Life Science.

Vad innebär ditt nya uppdrag på KI?

– Mitt tidigare uppdrag har utvidgats och omfattar nu KI:s övergripande uppdrag inom life science. Denna nya roll är en satsning och ett initiativ där näringsliv, universitet och högskolor samarbetar. Jag koordinerar arbetet, för att skapa en helhet, identifiera synergier och se var de olika aktörerna kan växeldra i arbetet. Det här är avgörande för att få ut så mycket som möjligt av varje enskild satsning.

Vad vill du och KI uppnå med detta nya uppdrag?

– Syftet är att öka utvecklingstakten i satsningen. KI bör och vill vara draglok, men ingen aktör klarar detta på egen hand. Vi ska främja nya partnerskap och samverkan inom industri, akademi och hälso- och sjukvård. Medtech- och läkemedelsindustrin är viktiga komponenter. Med produktutveckling kommer ett ökat beroende av varandra, liksom en ömsesidig nytta. Kompetens, resurser och nära samverkan måste komma patienterna till godo. KI ska vara en motor inom life science regionalt, internationellt och nationellt.

Vad tycker du är roligast med uppdraget?

– Samverkan med olika aktörer inom ekosystemet. Kontakt med alla kompetenta personer med deras höga ambitioner. Och att få vara med och stärka de många utvecklingsprojekt som pågår inom precisionsmedicin och hitta synergier, så att vi tillsammans kan dra i detta.

Vad är viktigast att ta tag i/fokusera på?

– Tre saker:

  • Partnerskap och samverkan.
  • Att stärka banden mellan olika aktörer inom life science-ekosystemet; akademi, industri, hälso- och sjukvård, samhälle samt myndigheter (för att t.ex. godkänna behandlingar).
  • Att skapa en gränsöverskridande kultur som möjliggör att vi kan arbeta tillsammans även om vi är på olika arenor. Förr fanns en beröringsskräck mellan akademi och industri som vi håller på att jobba bort. Vi vill istället se en incitamentsstruktur och arbetskultur som gör samverkan ännu mer intressant. Ett exempel är de samarbeten som nyligen har ingåtts mellan KI och AstraZeneca respektive Elekta, vilket kan främja denna kultur.

Vilken är den största utmaningen?

– Data ur alla aspekter (infrastruktur, kompetenser och datadelning). För att dra nytta av data både nu och i framtiden behöver vi få till strukturer för att dela och nyttja den. Kompetensförsörjning, nya arbetssätt och att utbilda framtidens medarbetare – vi måste skapa en attraktiv miljö som drar åt sig talanger.

Vilken är din favoritplats i Hagastaden?

– Mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Forskaren och Elite Hotel Carolina Tower ligger ett torg som är utformat som ett fingeravtryck. Jag tycker om symboliken med fingeravtryck, det talar om vart sjukvården är på väg; att varje patient får sin diagnos, sin behandling och sin uppföljning – alltså precisionsmedicin! Från torget ser man också många aktörer: sjukhuset, SciLifeLab, Campus Solna och Forskaren.

 

Till webbsidan för Karolinska Institutet >>

Till webbsidan för Karolinska Universitetssjukhuset >>

Till webbsidan för Region Stockholm >>