Du är här

Antibodypeida - Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

I fredags, den 23 september, släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.
För att hjälpa forskare att välja antikroppar som ger reproducerbara vetenskapliga resultat har databasen Antibodypedia (www.antibodypedia.com) uppdaterats för att inkludera data från nya riktlinjer för antikroppsvalidering.