Du är här

Atrium Ljungberg ser ökat intresse för Hagastaden

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg är sedan länge etablerade i Hagastaden och ser ett ökat intresse för området. De erbjuder lokaler som möter life science-företagens behov och utmaningar och har nära kontakt med aktörer inom vård och forskning.

- Vi upplever ett fantastiskt stort intresse för området! De senaste två åren har det verkligen hänt något, Hagastaden har hamnat på ”kartan” och fler och fler verksamheter har fått upp ögonen för att det händer något unikt och spännande här, som de vill vara en del av, säger Camilla Lemnell, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Liksom Kistas världsledande IT-kluster finns en tydlig vision att utveckla ett världsledande life science kluster i Hagastaden. I båda områdena ser Camilla Lemnell vikten av att universiteten finns på plats och stödjer näringsliv, forskning och utveckling.

- Behovet av att skapa mötesplatser för näringsliv, akademi och boende är mycket viktigt.

I perioder har man till och med haft svårt att möta efterfrågan eftersom fastigheterna ofta är fullt uthyrda. Men med några kommande vakanser och inledda dialoger med företag finns hopp om att ännu fler intressanta verksamheter kommer att etablera sig här och bidra till utvecklingen av Stockholm Life och det life science nav som finns här idag. Man planerar också att bygga en ny modern fastighet med tydlig life science koppling under de närmaste åren.

- Vi är här för att stanna, inte för att göra snabba pengar. Tvärtom gör vi stora investeringar här och vi bygger Hagastaden för framtiden, för att vi tror på området. Företagen får en hyresvärd med stort kontaktnät inom life science, näringsliv och akademi - och som är mycket engagerad i deras verklighet.

Atrium Ljungberg samarbetar med övriga fastighetsägare i området för att attrahera rätt typer av verksamheter och gemensamt utveckla det life science kluster som nu växer fram. Genom Fastighetsägarna Stockholm Life arbetar man hårt med att skapa förutsättningar för att både nationella och internationella företag ska etablera sig här.

- För oss är det också viktigt att området blir en levande stadsdel dygnet runt. Att människor kan och vill leva här med en mix av kontor, bostäder, handel, kultur, trevliga restauranger och rekreationsmöjligheter. Vi vill att Hagastaden ska bli en destination, en plats dit man vill åka och där man vill stanna.

För mer information: www.atriumljungberg.se

Camilla Klint, Marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg
Camilla Klint, Marknadsområdeschef
Atrium Ljungberg