Du är här

Avknoppningsföretag och forskarentreprenörer - en Hausse?

Mycket av policy diskussionen i Sverige om kommersialisering av forskning har tagit inspiration från USA. Framgångsrika inkubations- och kommersialiseringsmiljöer såsom Stanford, MIT och John Hopkins har använts som inspiration för att bygga upp kommersialiseringsavdelningar vid skandinaviska universitet och som diskussionsunderlag för politiker och utredare.

Vad de flesta missar när de hör om de fantastiska framgångssagorna som kör ut från Palm Drive i Palo Alto är att dessa framgångssagor utgör ett försvinnande litet undantag av samtliga nystartade företag både från universitetsmiljö och från näringslivet. Att till exempel bara titta på hur många startups som rapporteras in från tekniköverföringskontoren ger små siffror: 29 stycken från MIT under 2001, och 6 stycken från Stanford samma år.

Dessutom är de kommersialiseringsmiljöer som studeras i USA ofta resultaten av organisk framväxt och/eller ren slump. När Stanford University tog beslut om att tillåta forskare att knoppa av sina forskningresultat av var det en intensiv debatt i rektorskollegiet och majoriteten vann omröstningen med endast en rösts marginal. Med andra ord, framgångssagor som Genentech och Google skulle kanske inte funnits om någon i rektorskollegiet varit sjuk den dagen.

Det finns många kapabla entreprenörer i Sverige och annorstädes – men frågan är om universiteten eller storföretagen utgör den bästa miljön att hitta dessa entreprenörer? Är det verkligen effektivt att bygga upp stora inkubationsmiljöer vid våra universitet eller kan det rent av ha negativa effekter? Detta är en fråga som sällas diskuteras på våra lärosäten – kanske för att det är så ”hett” att bygga en inkubatormiljö att alternativen inte beaktas. Skulle det t.ex. vara mer effektivt att investera i en bättre fungerande grundutbildning för sjuksköterskor eller högskoleingenjörer?

Det är kanske dags att titta på vad den innovationsforskningen säger om vad som egentligen är en effektiv kommersialiseringsmiljö. Jo, det finns faktiskt sådan forskning. Det kommer jag behandla i nästa blogg.