Bättre läkemedel mot bröstcancer

Hanna Barriga forskar på att skapa bättre läkemedel genom att få fram individanpassade sådana. Även teknologin för att leverera dem på rätt plats i kroppen, i rätt tid och så effektivt som möjligt ingår i hennes forskning.  

– Min forskning handlar om att få en bättre grundförståelse för hur vissa typer av läkemedel fungerar. Jag tittar på lipidbaserade nanopartiklar, alltså olika typer av fett. De används för att packa in olika typer av läkemedel, så att det kommer fram till rätt punkt i kroppen och levereras vid rätt tidpunkt.  

Lipidbaserade nanopartiklar är väldigt aktuellt nu; den har använts vid covid-vaccin och årets Nobelpris i fysiologi eller medicin handlar om dessa vacciner. Målet med hennes forskning är att förstå hur förändringar i bröstcancerceller påverkar leveransförmågan för denna typ av läkemedel och hur forskarna kan skräddarsy leveransteknologin.  

– Min del handlar om att paketera in den del som gav denna uppfinning Nobelpriset. Det är mycket kvar att förstå, t.ex. hur leveransmekanismer fungerar för att kunna använda denna typ till olika sjukdomar.  

Teknik från MAX IV och ESS 

Hanna Barriga använder olika typer av infrastruktur som röntgen (från MAX IV) och neutroner (från ESS) för att på nanoskalan förstå vad som händer.

– Detta är den patientinriktade delen. Om vi får bättre förståelse för vad som fungerar så kan vi tillverka bättre läkemedel. Ett långsiktigt mål är att kunna skräddarsy läkemedlen för olika sjukdomar istället för att screena eller prova sig fram.  

Hon får nu drygt ca 22 miljoner kronor, från Europeiska forskningsrådet ERC, för projekt om nanoläkemedel för bröstcancer. “Nano” handlar om storlek och innebär betyder att något är väldigt litet – i det här fallet används små partiklar som är en 1 000 000 000-del av en meter. 

Vad är den största utmaningen innan läkemedlet når patienter?  

– Vi behöver bygga upp bättre metoder och tekniker för att förstå hur läkemedlet fungerar på den här lilla skalan. Det är svårt att säga tid hur lång tid det tar, men alla läkemedel går igenom en process för att vara säkra för patienter. Vi vet åtminstone att det är möjligt att använda de här typerna av läkemedel, eftersom de använts dem mot covid.  

När tror du att din forskning blir produktifierad?  

– Metoderna och tekniken är det närmaste en produkt vi kommer till att börja med. Vi hoppas det kan leda till förbättrade läkemedel. 

Hanna Barriga är anställd på Karolinska Institutet men har skrivit anslaget med KTH som värdinstitution.