Du är här

Barkarby Science bidrar till ett mer hållbart samhälle

Barkarby Science arbetar för att skapa en plattform för samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Målet är en hållbar stad med människan i centrum. Jenny Ångman är vd för Barkarby Science. 

Barkarby arbetar med en testbädd för smart stadsutveckling – berätta!

- Bolaget Barkarby Science startades upp 2018 på initiativ av Järfälla kommun och tillsammans med företagen Atrium Ljungberg, E.ON, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns högskola ska stärka den akademiska kopplingen i bolagets verksamhet genom ett letter of intent. I Barkarby Science verksamhet utgår vi från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med fokus inom områdena attraktiv stad, framtidens mobilitet, den cirkulära staden och den klimatsmarta staden och har utifrån det deltagit i och startat ett antal projekt.

Ett av dessa är testbädd Barkarbystaden där Barkarby Science tillsammans med sina ägare och kommande samarbetspartners vill skapa förutsättningar för att använda delar av stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden som testbädd. Projektet har projektstöd från Boverket och kommer att pågå till november 2020. Barkarby Science utför under de närmsta månaderna flertalet analyser utifrån intervjuer med aktörer i Barkarbystadens utbyggnad, såsom byggherrar, infrastruktur-aktörer, andra testbäddar och science parks. Detta för att vi vill tydliggöra hur behovet ser ut av en testbädd inom ett stort stadsutvecklingsprojekt. Målet är att driftsätta en arena för testbäddar under våren och ta fram en affärsmodell för hur innovationer kan testas, beskriva hur ett nätverk ska skapas och hur koppling kommer att vara till startups och högre utbildning.

Järfälla kommun var tidigt ute med framtidens teknik och har bland annat självkörande bussar i linjetrafik – vad tror du ligger bakom det tidiga intresset och viljan att göra stora investeringar?

- Barkarbystaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många års tid. I kommunens översiktsplan står det att kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras framför biltrafik. Det är viktigt att kollektivtrafik och förutsättningar för ett hållbart resande finns på plats i tidiga skeden, då personer som är nyinflyttade har lättare att ändra vanor.

Hur ser involveringen ut av kommunens invånare? 

- Våra projekt utgår från att människans behov ställts i centrum. Vi vill engagera invånare eller företagare i Järfälla för att bidra till ett mer hållbart samhälle på nya innovativa sätt. Där innovation inte nödvändigtvis handlar om ny teknik utan nya smarta sätt att lösa något som vi i dag genomför på ett annat sätt. Vi vill också att staden ska upplevas som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd. Det känns modernt, välkomnande och tryggt att leva i staden och det är "lätt att göra rätt på ett hållbart sätt".

Hur ser visionen för Barkarby ut på 10 års sikt?

- Visionen är att Barkarbystaden ska bli en plats med stort hjärta - en plats där människor mår bra, bryr sig om varandra och har möjlighet att utvecklas och trivas hela livet. Här finns det goda grannskapet, det ska vara en plats för utveckling, talang och lärande och en destination med variation - helt enkelt en härlig plats för boende, företag och besökare. En plats du alltid vill komma tillbaka till. En plats det sprakar om.
 

Jenny Ångman
vd, Barkarby Science