Du är här

Bin i Humlegården

Fastighetsbolaget Humlegården, med ett stort fastighetsbestånd bland annat i Solna, bygger inte bara för människor - utan också för bin!

Hej Kristina, Humlegården har slagit sig på biodling – berätta!
Vi har funderat på detta länge  i flera år, men i år har vi i samråd med vår hållbarhetsansvarige på Humlegården fått till ett samarbete med Bee Urban. Det här samarbetet sätter allt i ett nytt och större perspektiv – vi måste leva med naturen och samverka för en miljö som gynnar alla. Idag när vi anlägger uterum försöker vi plantera växter som hjälper bina. I Solna där vi har ett stort fastighetsbestånd och där våra bikupa finns har vi öppnat  bredvid en en nyöppnad restaurang även gjort en restaurang för bin!
 
Hur har det gått den här första sommaren?
Det har ju inte varit den bästa sommaren, bina har fått kämpa – men de är tappra! Trots allt har vi fått ihop honung till ungefär 100 små burkar. Honungen är bara slungad – inte upphettad – det gör att alla nyttiga ämnen finns kvar – honung är ju närmast ett mirakelmedel som används såväl utvärtes som invärtes sedan gammalt. 
 
Blir det mer honung till nästa år?
Ja de blir det! Vi kommer att utöka odlingarna i Solna till nästa år. Just nu undersöker vi om det går att placera bikupor på det parkeringsgarage intill Stora Blå som vi bygger nu.
Kristina Andersson
Chef kundservice, Humlegården (Foto: Humlegården)