BIO-Europe i Stockholm - förberedelser i full gång!

BIO-Europe är Europas viktigaste mötesplats för investeringar inom biotech och pharma. I München den 6-8 november var mässan fylld av vetenskapliga presentationer, monterutställningar och pitchmöjligheter för unga innovatörer i Startup Slam. 

Jämfört med andra evenemang samlas här fler personer på beslutsfattande nivå, liksom fler investerare på jakt efter intressanta projekt, enligt Ylva Hultman från Invest Stockholm. Under fem dagar var 179 företag som ställde ut och 74 företag som presenterade. Totalt deltog 5 867 delegater  på 30 642 möten. Två av dagarna genomfördes digitalt på BIO-Europe i München.

Fotot ovan: Britta Stensson (Business Sweden), Ylva Hultman (Invest Stockholm) och Iris Örhn (Business Region Göteborg) i den svenska montern. 

Rekordmånga deltagare 

– Trots både krig och pandemi, som skapade osäkerhet kring att mötas, så var det all time high i antal medverkande! Det var väldigt glädjande. Nu ser vi fram emot 30-årsjubileet i Stockholm den 3-6 november 2024, säger Ylva Hultman. 

Intresset för att träffas och möjliggöra nya investeringar och affärer är väldigt stort. Att kunna mötas är alltid positivt, och att många den här gången har fått anstränga sig extra för att ta sig till mässan visar hur viktigt det personliga mötet är. Invest Stockholm/Stockholm Business Region träffade många utländska investerare, VC, läkemedelsbolag, samt motsvarande organisationer som de själva är. Partneringmöten är en stor del av mässan och förberedelser samt uppföljningen sedan är helt avgörande för att det ska ge resultat. 

– Vi har ett oerhört starkt life science-kluster i Stockholm-Uppsalaregionen, därför är det så viktigt med internationell marknadsföring. Vi behöver hela tiden arbeta för att synas i den internationella konkurrensen. Att delta på BIO-Europe är ett konkret sätt att göra det, säger hon. 

Stort intresse för Stockholm 

Foto av Ylva Hultman och Ralf HussProf. Ralf Huss, Managing Director, BioM Biotech Cluster Development GmbH, Munich, lämnar över BIO-Europe facklan till Ylva Hultman. Enligt tradition ger man varandra presenter som symboliserar sin stad. Ylva får ta emot en koskälla och Ralf ett Nobelpris i choklad. Guldet symboliserar affärsmöjligheterna i Stockholm, och själva priset Alfred Nobels önskan: Att hedra dem som under det gångna året gjort mänskligheten den största nyttan.

Informationen om våra excellenta styrkor måste nå genom bruset till de utländska investerarna. Det är viktigt att kommunicera narrativet om Stockholm-Uppsalaregionen internationellt, t.ex. genom att berätta vad vi gör inom precisionsmedicin och läkemedelsproduktion.  

– Jag upplevde en oerhört stor, positiv nyfikenhet inför att komma till Stockholm, från läkemedelsbolag och andra utländska företag. När så många är intresserade och vill veta mer, så vi har alla möjligheter att göra något bra av BIO-Europe 2024, säger Ylva Hultman. 

I all kontakt med utländsk industri är det viktigt att kommunicera en intressant plats. De som vill komma hit gör det för att de vet att life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen är det starkaste i Europa.  

– Vår nationella monter 2024 gör vi tillsammans med Business Sweden och regionerna. Vi har redan börjat jobba med innehållet, berättar hon.  

Samlade erfarenheter ger styrka 

Organisationen bakom BIO-Europe besökte Stockholm 2016 och var väldigt nöjda efter det. De såg det nära samarbete som finns här mellan den professionella besöksnäringen och investeringsfrämjardelen. Även den kompetens, branschkunskap och erfarenhet från internationella konferenser som finns här ger bra synergier.  

– Vi har nytta av erfarenheten från Attraktion Stockholm, som var ett samverkansprojekt mellan akademin, staden och näringslivet, anser hon. 

Slutligen, vilket är din favoritplats i Hagastaden?  

– Det är faktiskt frukostseminarierna hos er på Stiftelsen. För mig är det där det händer: påfyllning av branschfakta och vad klustret innehåller, samtidigt som jag hela tiden utökar mitt nätverk. Ett annat exempel var lärandet om klusterutveckling som vi fick tack vare höstens studieresa till Boston och New York, säger Ylva Hultman. 

Stockholm Business Region positionerar och marknadsför Stockholm internationell. Enligt henne har de stor nytta av att Stiftelsen och kartlägger och för ut så mycket fakta om ”produkten” Stockholm-Uppsala. 

Länk till Stockholm Business Region >>

Länk till BioM Biotech Cluster Development GmbH >>

Text: Christina Jägare