Du är här

Biolamina första bolaget till det nya innovationscentret Testa Center

Det Stockholmsbaserade företaget Biolamina annonserade nyligen att de blir det första projektet att nyttja faciliteterna i det nya bioprocesscentret Testa Center i Uppsala. Vi har pratat med Kristian Tryggvason, VD på Biolamina, för att få veta lite mer om vad som händer i bolaget just nu.

Hej Kristian, ni står just nu inför en spännande expansionsfas i ert företag, berätta gärna mer!

Vi tillverkar proteinbaserade reagens, lamininer, som används vid odling av celler, exempelvis inom cellterapi. Våra kunder finns över hela världen, både inom akademi och industri. Vi upplever en kraftigt ökad försäljning, och uppgången har varit stabilt ökande senaste åren. Därför växer vårt bolag på alla sätt just nu, vi både rekryterar, utökar våra säljkanaler och skalar upp produktionen. Det är en väldigt spännande fas!

Ni är precis på väg att starta upp ett projekt i det nyligen invigda Testa Center i Uppsala, vad ska ni göra där?

För att möta den ökade efterfrågan av våra lamininer behöver vi skala upp tillverkningsprocessen avsevärt. Vi uttrycker våra reagens i en cellinje, och har sedan ett reningsprotokoll för att få fram färdig produkt, laminin. Uppskalning av denna typ av processer är ofta relativt komplext, och kräver en del optimeringsarbete.

Varför ser ni Testa Center som en bra testmiljö?

Testa Center ger oss en unik möjlighet att göra detta själva istället för att förlita oss på globala kontraktstillverkare. Vi vill bygga denna kompetens i vårt bolag, för att säkerställa att kunna leverera högkvalitativa lamininer till våra kunder, trots ökande efterfrågan. På Testa Center får vi tillgång till all tänkbar utrustning, samt expertis, och kan på detta sätt öka chanserna att vi lyckas i vår uppskalningsprocess.

Vad har ni för planer i övrigt under nästa år?

Vi kommer att lansera ett antal nya produkter och dessutom genomföra ett antal rekryteringar för att kunna driva igenom de projekt vi har, så vi har fullt upp!

Kristian Tryggvason
VD, Biolamina