Du är här

Business Sweden ger svenska life science-företag möjlighet att växa utomlands

Business Sweden hjälper svenska life science-företag att välja rätt strategi för utlandsetablering. De undersöker vilka förutsättningar som finns och var satsningen bör ske. De underlättar även för utländska aktörer att investera i Sverige. I dagsläget har Business Sweden kontor i 60 länder.

Business Sweden är resultatet av sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden i januari 2013. Den nya organisationen arbetar med att ge snabb och kostnadseffektiv hjälp till svenska små och medelstora företag (SME) som vill nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Samt med att få fler utländska aktörer att investera i Sverige.

Peter Bramberg ansvarar för enheten som arbetar med företag och andra aktörer inom life science. I de länder där Business Sweden är etablerade hålls en kontinuerlig dialog med de stora life science-aktörerna från industrin och akademin. Att förstå vad dessa efterfrågar är nyckeln till framgång.

– Våra nätverk och kunskap om den lokala affärskulturen är till stöd vid praktiska frågor som att bilda bolag, hitta rätt partners, kunder, lokaler eller rekrytera medarbetare, säger Peter Bramberg.

Peter menar att Sverige och svensk life science har ett mycket gott rykte utomlands. Svenska företag är innovativa och det finns en stark inhemsk industri som jobbar globalt och som har satt Sverige på kartan.

– Vi har en mängd innovativa SME’s som söker utländska industriella samarbetspartners men också utländska investerare. Och vice versa, utländska industriella och finansiella aktörer som aktivt söker innovationer i Sverige, berättar Peter Bramberg.

Vilken del av svensk life science tror du har störst exportmöjligheter och kan locka utländska investerare i framtiden?

– Jag tror i stället att man ska fråga sig vilka som är de stora globala utmaningarna framöver. I min värld är det den åldrande befolkningen och en växande medelklass som får livsstilrelaterade sjukdomar. De företag och aktörer som kan bidra till att hantera dessa utmaningar har framtiden för sig.

Peter Bramberg
Head of Business Unit Health Care and Life Science