Du är här

Chan Zuckerberg Initiative ger forskningsanslag till KTH och SciLifeLab

I oktober blev det klart att Chan Zuckerberg Initiative, en satsning av Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, ger KTH och SciLifeLab forskningsanslag. Stödet ska gå till att integrera ny sekvenseringsteknik med befintlig sådan inom projektet Human Protein Atlas under ledning av Emma Lundberg, docent vid KTH. 

– Vi ska arbeta med att integrera nya tekniker som så kallad single-cell RNA-sekvensering och high multiplex imaging technologies till den spatiala data som redan finns i Human Protein Atlas. Detta med hopp om att vi kan dra bättre slutsatser om hur människans celler är uppbyggda och skapa en mer informativ proteinatlas, berättar Emma Lundberg, docent vid KTH och ansvarig för High Content Microscopy-anläggningen vid SciLifeLab i Stockholm.
 
Först kommer man att studera bukspottkörtel och hjärta för att vid en förlängning sedan kunna fortsätta med människans övriga organ och vävnader. Det gemensamma målet för forskningen för de involverade parterna är att nå bortom de idag runt 300 kända celltyperna och börja kartlägga de andra 2 700 cellerna som man uppskattar finns.