Civis – ett samhällsinriktat Europauniversitet

Civis är en allians av tio stora universitet i Europa med sammanlagt över 450 000 studenter. Allianssamarbetet fokuserar på fem utmaningsbaserade områden varav Hälsa är ett. Stockholms universitet är medlem sedan 2019.

Inom varje område har Civis bildat en hubb för att utveckla och samordna gemensam utbildning för universitetens studenter. Hälsohubben leds av Sapienza Università di Roma och utvecklas gemensamt av alla tio universitet. Hälsohubben har skapat 18 delområden inom vilka lärare vid de olika medlemsuniversiteten ska utveckla gemensamma kurser och program men även andra typer av samarbeten, exempelvis med externa aktörer. 

En ny kurs inom hälsohubben som Stockholms universitet medverkar i är sommarkursen Health care analysis in an international perspective som äger rum i Bukarest i juli.

Foto av Greg Bognar
Greg Bognar

– Att delta i Civis-kurser – vare sig det är en sommarkurs, ett miniprogram eller ett program som leder till gemensam examen – ger studenterna fantastiska möjligheter att berika sin studietid, utveckla interkulturell kompetens och förbereda sig för en internationell karriär. 

Det säger Greg Bognar, universitetslektor vid Filosofiska institutionen och ansvarig för delområde Health economics and healthcare management.

Andra exempel på samarbeten inom hälsohubben som involverar Stockholms universitet är planeringen av ett gemensamt masterprogram inom biokemi och ett doktorandnätverk om neurodegenerativa sjukdomar.

Universitetsalliansen är resultatet av en satsning från EU-kommissionen på att bilda Europauniversitet.

Läs mer om Civis på denna länk >

Du kan även mejla civis@su.se

Swedish