Du är här

Covid-19-forskning i Stockholm - en uppdatering

Över hela världen har Covid-19-pandemin satt igång ett stort antal forskningsinsatser som syftar till att bidra till samhällets utmaning att diagnostisera och behandla sjukdomen. I Stockholm pågår flera projekt, här publiceras en kort uppdatering.

Universiteten i Stockholm fokuserar alla på olika aspekter av pandemin och uppdaterar kontinuerligt sina webbsidor med ny information.

Avloppsvatten testas för att upptäcka vågor av Covid-19-infektioner
Pandemiska utbrott kan komma i flera vågor. En grupp forskare, bland dem forskare från KTH och SciLifeLab, monitorerar utvecklingen av Covid-19 genom att testa avloppsvatten.

Human Cell Atlas-forskning om Covid-19
Human Cell Atlas samarbetar med flera forskargrupper och analyserar befintliga data för att öka förståelsen för Covid-19.  

Human Protein Atlas
HPA-konsortiet driver ett forskningsprogram för att  öka kunskapen om de mänskliga värdproteiner som samverkar med SARS-CoV-2, samt genom utveckla diagnostiska verktyg och terapeutiska läkemedel för att bekämpa pandemin.

Antikroppstest för Covid-19 från KTH och SciLifeLab
En studie av 500 anställda vid Danderyds sjukhus kan vara ett genombrott för ett nytt svenskt antikroppstest för Covid-19. Preliminära resultat visar att antalet anställda vid sjukhuset som har antikroppar mot Covid-19 i blodet är betydligt högre än de 2-3 procenten som en tidigare kinesisk studie indikerat. Ett forskningsteam från KTH och SciLifeLab står bakom det nya testet.

DNA-test för corona kan snart bli billigare
Ett forskningslabb på KTH ställer nu om delar av sin verksamhet för forskning runt patientnära diagnoser. Målet är att utveckla en genbaserad teknik på en elektronisk engångstestremsa för provtagning för det nya coronaviruset.

Resultat från corona-tester på ett par timmar - ny teknik ger snabbare testresultat
Resultaten från coronatester kan snart komma att snabbas upp med flera dagar. Forskargrupper på SciLifeLab samarbetar med Region Stockholm för att skapa effektivare virustester.

Ny kartläggnking visar vilka celler SARS-CoV-2 kan infektera
Forskare har identifierat vilka celler i kroppen som det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) kan infektera. Kartläggningen kan ge ledtrådar till möjliga transmissionsvägar samt typer av läkemedel som kan vara effektivt mot infektionen. Resultaten presenteras av en internationell forskargrupp med svenska forskare vid SciLifeLab knutna till Stockholms universitet, KI och KTH.

Matematiska modeller för att prediktera infektionsspridning
Med hjälp av matematiska modeller kan Tom Britton, professor i matematik vid Stockholms universitet, beräkna hur snabbt coronaviruset sannolikt kommer att spridas. Det som styr svaret kallas reproduktionsnummer R, vilket är antalet individer som en smittad person i genomsnitt smittar i början av epidemin.

På jakt efter en Covid-19-behandling
Immunologen Anna-Lena Spetz leder projektet "Fight – nCoV" vid Stockholms universitet. Hennes team har tillsammans med forskare från Tyskland, Danmark och Frankrike beviljats 2,8 miljoner Euro från EU för att utveckla en antiviral behandling för Covid-19. Ett av målen är att utveckla en nässpray för att minska virala nivåer i slemhinnor.