Du är här

Covid-19-satsningar i regionen - juniuppdatering

När det här skrivs den 22 juni har över 468 000 människor i världen dött av SARS-CoV-2-viruset, över 5000 av dem i Sverige. De framsteg som görs inom forskningen om coronavirus underlättas av att forskningsdata delas över världen. Här några exempel från regionen.

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19 och det nya coronaviruset:

Karolinska Institutet Covid-19 Resource Hub >> 

KTH-forskning och initiativ om det nya coronaviruset och Covid-19 >> 

SciLifeLab-satsningar kopplade till Covid-19-pandemin och SciLifeLab Covid-19-handlingsplan >> 

Stockholms universitets nyheter kring coronaviruset >> 

• Den 3 juni lanserades den svenska nationella dataportalen för forskning om Covid-19. Den samordnas av SciLifeLab och Sveriges forskningsråd. Målet är att underlätta för forskare att hitta och dela forskningsdata. 

• EU-kommissionen gör forskningsdata och metadata från forskning om Covid-19 tillgängliga på dataplattform inom ramen för European Open Science Cloud (EOSC). Initiativet är ett samarbete mellan EU-kommissionen och European Molecular Biology Laboratory (EMBL), där Sverige är medlem. European Covid-19 Data Portal >> 

Vinnova stödjer KTH:s testkit för antikroppar mot Covid-19
Ett projekt lett av KTH har fått 2 miljoner i finansiering av Vinnova. Planen är att möjliggöra masstestning av antikroppar mot covid-19 med hjälp av ett hemprovtagningskit. Tekniken är utvecklad av Scilifelab utvecklat och företaget Capitainer har tagit fram testkittet som går ut på att testpersoner tar prover hemma och postar sedan provet för analys på laboratorium. Projektet görs i samarbete med Karolinska Institutet, Previs samt tre mindre bolag.
Läs mer >>

Stöd till Covid-19-forskning i Uppsala
Einhorn Family Foundation och Stiftelsen för Internationellt Onkologiskt Samarbete donerar nästan 600 000 SEK för att stödja Covid-19-forskning vid Uppsala universitet och SciLifeLab. Vissa människor utvecklar allvarliga immunologiska reaktioner när de smittas av coronavirus, medan andra knappast visar några symtom alls. För att få reda på varför det är så har Einhorn-stiftelsen donerat 500 000 SEK till ett projekt som leds av Björn Olsen, Uppsala universitet. Ytterligare 100 000 SEK donerades till SciLifeLab i Uppsala, av stiftelsen ”Stiftelsen för Internationellt Onkologiskt Samarbete” för att undersöka effekterna av Covid-19 på cancerpatienter.
Läs mer >>

Coronavaccin genom näsan
Ett forskarlag från Chalmers, Göteborgs universitet och AstraZeneca försöker tillsammans ta fram ett vaccine mot Covid-19 som ska kunna ges som nässpray.
Läs mer >>

Cytiva-anställda testas för Covid-19-smitta
I samarbete med forskare på SciLifeLab samt Karolinska Institutet och KTH testas anställda på Cytiva för Covid-19-smitta. Samarbetet är en pilot för att testa den analysmetod som utvecklats av forskarna, men ger också en kompletterande bild av pågående spridning av Covid-19 ovh förekomsten av antikroppssvar som visar på tidigare smitta. Cytiva bidrar i projektet med kunskap och resurser för utveckling av logistik och provhantering.
Läs mer >>

Blodplasmastudie vid Karolinska Institutet
Försöken vid Karolinska Institutet med att ge blodplasma från personer som har blivit friska efter Covid-19 till coronasjuka patienter visar lovande resultat och studien går nu vidare.
Läs mer >>