Du är här

Dåligt anpassade system största hindret för digital transformation i hälso- och sjukvården

I en undersökning från healthtech-bolaget Doctrin vittnar vårdens medarbetare om ohållbara arbetsförhållanden och stora behov av effektiviseringar. Dåligt anpassade digitala system anses vara det största hindret för att integrera digitala kanaler i den fysiska vården.

Doctrin är ett av Stockholms snabbväxande bolag inom healthtech, med huvudkontor i det kluster som vuxit upp kring Karolinska. Bolaget hjälper vårdgivare som Capio och Praktikertjänst att digitalisera patientresan. Från den första kontakten där patienten själv fyller i sina symptom och sjukdomshistoria i ett digitalt formulär i sin mobil eller på webben, till digitala konsultationer och uppföljning online. Plattformen kan också användas för att optimera resursanvändning, både lokalt på en vårdcentral eller i ett nätverk av vårdcentraler. Exempel på detta är regelstyrd triage så att patienten guidas till rätt vårdnivå, samarbete mellan olika professioner kring patientärenden och avlastning mellan läkare eller enheter för bättre allokering av resurser.

I rapporten Det primära i vården lyfter Doctrin det faktum att vårdpersonal anser dåligt anpassade digitala system vara det största hindret för att digitala kanaler inte ska kunna integreras med den fysiska vården. Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa SKL som intervjuas i rapporten bekräftar bilden av att man underinvesterat i ny teknik i många år samtidigt som han ser att digitalisering har potential att förändra varje dimension i hälso- och sjukvården.

I övrigt visar undersökningen en verklighet där vårdens personal går på knäna bland annat på grund av tidsbrist samtidigt som det saknas behovsbaserade digitala lösningar och långsiktig digital strategi. Ca 40% uppger att de någon varit sjukskrivna på grund av för hög arbetsbelastning och nästan lika många upplever att arbetsbelastningen blivit värre det senaste året. Såväl sjuksköterskor som läkare upplever att den ständiga tidsbristen får allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten.

Trots den akuta situationen i vården saknas tilltro till i vilken utsträckning digitala verktyg kan vara en del av lösningen. Medarbetarna saknar även förtroende för att primärvården ges rätt förutsättningar att möta såväl dagens som framtida vårdbehov.

Utvecklingen och implementeringen av digitala system som avlastar vårdpersonal måste accelerera om vi ska kunna förändra dagens arbetssituation. Men än viktigare är att digitala verktyg anpassas till vårdens behov och inte tvärtom.

Rapporten och undersökningen hittar du på www.primaraivarden.se eller kontakta Helene Vinberg, kommunikationschef, mail: helene@doctrin.se tel: 072-4480777

Ashkan Labaf
Specialistläkare, PhD och grundare Doctrin