Dermalyzer ger hög precision för cancerdiagnostik

En av årets finalister i Tech Awards 2022 var projektet Dermalyzer, ett AI-stöd som hjälper läkare att diagnostisera hudcancer. Teamet består bland annat av tidigare studenter från Stockholms universitet. De kommersialiserar nu Dermalyzer genom AI Medical Technology. Vd Christoffer Ekström berättar om hur idén föddes till att nu vara på väg ut på marknaden.

Foto av Christoffer Ekström
Christoffer Ekström, vd på Dermalyzer.

I slutet av mars var ni en av årets finalister i Tech Awards 2022, berätta om det.

– Det var smickrande att gå till final och gav mycket inspiration och glädje. Litegrann tog jag ut segern i förskott och det gav mig glädje och extra motivation i en månad. Att vi inte vann var där och då en besvikelse, men det gav så mycket ändå. Många som ringde och grattade innan finalen, och det var första gången jag förstod hur många som bryr sig om det här, hur viktigt det är för många människor. Det är så lätt ibland att bara vara inne i en liten bubbla!

Vad är Dermalyzer?

– Det är ett diagnostiskt beslutsstöd i en app, som primärvård och läkare kan använda för att med högre precision och snabbare ställa diagnos på hudcancer, framför allt malignt melanom.

Hur ni fick idén?

– För flera år sedan hade min flickvän en leverfläck (hudförändring) vilken en dermatolog sa var godartad. Som väl var ville min flickvän ändå göra en excision (kirurgiskt ingrepp där man skär bort hudförändringen) och skicka till labb för analys. Två veckor senare fick vi besked att det var malignt melanom. Några år senare hade även jag en hudförändring som jag ville få kollad. Då slog det mig att man borde kunna få till högre precision med hjälp av AI. Tillsammans med några kursare analyserade vi marknaden, och det finns en hel del forskning som visade att AI kan göra det bättre än det mänskliga ögat. All forskning kring AI är dock gjord i retrospektiva studier, vilket inte blir helt rättvisande. Vi ville testa AI på en klinik i prospektiva studier. Vid tidpunkten fanns inga kommersialiserade företag, vilket innebär stora möjligheter på marknaden – så vi satte i gång.

Photo of cell phones illustrating Dermalyzer
Dermalyzer används på mobiltelefon tillsammans med ett dermatoskop för att utreda malignt melanom. Foto: AI Medical Technology

KI Innovations och Drivhuset var en av de första att stötta, coacha och tro på vår idé när vi fortfarande var i ett mycket tidigt skede. KI och Drivhuset har kopplat ihop oss med investerare, kunniga personer i branschen och andra betydande aktörer som hjälp oss att navigera i start-up världen och hitta rätt. Ett utmanande och pådrivande engagemang från Patrik Blomquist och Peter Löwenhielm (KI Innovations) samt och Aron Podavka (Drivhuset) har varit en betydande del av våra initiala framgångar.

Hur långt har ni kommit med utvecklingen?

– Det är ungefär sex år sedan idén föddes. Vi undersökte marknaden för två år sedan och startade bolaget i januari 2021. Då studerade vi fortfarande Masterprogrammet på DSV; Immersiva teknologier. Nu jobbar vi heltid med Dermalyzer, vi är fyra heltidsanställda och tio andra engagerade intressenter, t.ex. Principal Investigators som leder vår forskning. Utvecklingen pågår konstant och baseras på nya upptäckter och experiment, och vi utvecklar i takt med önskemål och behov vi får.

Vad skiljer er produkt från andra mobiltelefonbaserade dermatologitjänster på marknaden? 

– Det som kallas teledermatologi innebär att en allmänläkare tar en bild och skickar till två dermatologer som kollar bilderna. Vår AI ger svar med detsamma. Förhoppnings kan vi vara lika bra eller ha högre precision än dermatologer, och dessutom både snabbare och billigare. Just nu pågår en klinisk studie med 30 vårdcentraler och nästan 200 läkare, och beroende på utfallet av denna vill vi bevisa att vårt AI i verkligheten är lika bra eller bättre än dermatologer ute på klinik (det vill säga inte bara bevisa detta i experimentella labbmiljöer).

Hur ser planerna ut framåt? 

– När de kliniska prövningarna avslutas i höst kommer vi att göra ytterligare studier för att säkerställa att AI funkar som vi vill. Vi ska också utveckla det till att fungera på fler cancertyper; basalcellscancer och skivepitelcanser. Vi kommer att titta på ytterligare egenskaper för själva AI som är forskningsmässigt i framkant: explainability, alltså att i ord kunna förklara hur AI tänker så att det blir intuitivt för läkare att förstå hur AI funkar.

Christoffer berättar att de kommer att implementera ett kvalitetssystem i bolaget; ISO 13485, en standard som fastställer krav för ett kvalitetsledningssystem för organisationer och aktörer som verkar i en eller flera delar av en medicinteknisk produkts livscykel. I höst genomför de också en nyemission på 15-20 miljoner kr. Planen är att kommersialisera produkten under första kvartalet 2023. 

Christoffer understryker att han och teamet varken tror eller vill att AI ska ersätta mänskligt beslutsfattande eller kunnande. De vill erbjuda ett verktyg som kompletterar läkares kunskap, ett hjälpmedel för både läkare och primärvård, och som ska hjälpa dem att fatta rätt beslut.

Mycket av kompetensen kommer ju från Stockholms universitet. Hur var det att plugga där?

– Vi var på Institutionen för data- och systemvetenskap och det var bara positivt, både seriöst och bra. En fantastisk arbetsmiljö att vistas i med bra lärare och bra personal. Universitetet har levererat i topp när det gäller undervisning, inspiration och att fånga upp elever och idéer. Jag saknar min härliga studietid och de duktiga lärarna!

Läs mer om Dermalyzer >>

Läs mer om Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms Universitet >>

Läs mer om KI Innovations >>

Läs mer om Drivhuset >>

 

Text: Christina Jägare