Du är här

Digitala verktyg för alla

Hur skapar du webbtjänster som fungerar för alla och vilka digitala hjälpmedel behöver utvecklas för att göra livet lite enklare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar? På H2 Health Hub – Stockholms co-working space och mötesplats för health tech - arbetar ett par företag med just dessa frågor. Vi fick chansen att ställa några frågor till Stefan Johansson på Begripsam och Joel Holmberg på Haja Applikation.

Begripsam möter det allt större behovet av att inkludera användare i design-, innovations- och testprocesser och har samlat expertis just kring att skapa produkter och tjänster som är tillgängliga för alla. Begripsam föddes ur en idé om att jobba på ett nytt sätt.
 
– Vi ville basera vårt arbete på resultat från vår egen och andras forskning och vi ville jobba tillsammans med de personer som är direkt berörda av god tillgänglighet. Traditionellt är konsulterna experter och användarna får oftast bara vara med och testa och skickas sedan hem - med en biobiljett som tack. Vi ville jobba på ett annat sätt där vi ser alla som experter och medforskare och där alla också får betalt för sina insatser, berättar Stefan Johansson, VD på Begripsam.
 
På Begripsam hjälper Stefan och hans kollegor sina kunder att förstå hur de ska tänka kring tillgänglighet och hur bra det blir för alla kunder/användare/klienter/patienter. I projekten sätter de samman grupper av experter där kunskap om den egna och andras funktionsnedsättning ses som en expertkompetens. Dessa grupper deltar direkt i kundens analys-, design- och innovationsprocesser. Begripsam bedriver även egen forskning och medverkar som experter vid exempelvis internationell standardisering.
 
– Vi utvecklar också metoder för inkludering och inflytande så att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna få inflytande och makt över sådant som de själva tycker är viktigt, fortsätter Stefan.
 
På vilka sätt involverar ni användarna när ni utvecklar nya produkter och tjänster?
Användarna är alltid med. Vi skapar grupper som medverkar genom hela processen. Vi har en permanent grupp som består av medlemmar i Föreningen Begripsam. Vi har en annan permanent grupp med personer från RSMH, Riksförbundet Social och Mental Hälsa och bygger just nu upp en grupp bestående av personer som varit hemlösa. Sedan skapar vi tillfälliga grupper utifrån behov. Vi rekryterar personer för tester. Vi ser till att designers och utvecklare får träffa användare så att ett ömsesidigt lärande och en ömsesidig förståelse kan skapas. Personer som börjar som deltagare i något av våra forskningsprojekt blir ofta permanenta deltagare och experter i våra nya uppdrag och projekt.
 
Vad är de vanligaste felen på t ex webbsidor idag?
Medlemmar i Begripsam-gruppen har tagit fram en topplista över vad som är viktigt för att websidor ska fungera bra för dem:
 • Saker ska inte flimra
 • Saker ska inte röra sig automatiskt och utan min kontroll
 • Det får inte vara för många objekt som tävlar om mitt fokus samtidigt
 • Språket ska vara enkelt och begripligt (och förklara det som är svårt)
 • Information bör finnas på flera sätt. Har jag svårt att läsa kan jag titta på en film. Vill jag hellre lyssna på en text bör jag kunna få den uppläst
 • Sidor ska ha god typografi (tydlig rubriker, stor brödtext, tydliga styckemellanrum och korta rader)
 • Tjänster och service ska vara logiskt utformade och genomgående fungera likadant
 
Vilken skulle er favoritkund vara? Vilka tjänster & produkter på den svenska marknaden är i störst behov av förbättring med avseende på tillgänglighet?
Även här har medlemmarna fått rösta. Topp-5 över kunder som vi ska försöka påverka ser ut så här:
 1. Banktjänster, bankomater, mobilbanker
 2. Biljettautomater, biljettbokning
 3. Legimus
 4. Lärande, skola, universitet, vuxenutbildning
 5. Socialförvaltning, socialtjänst
 
Haja arbetar också med tillgänglighet, men tar fram egna digitala verktyg som gör vardagen lättare för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Allt startade med ett projekt som Joel Holmberg och det som skulle komma att bli hans Haja-kollega Hampus Sethfors drev tillsammans med SL, Samtrafiken och forskare från Viktoria Swedish ICT där vi tog fram appen ResLedaren, ett tillgängligt resestöd för kollektivtrafiken.
 
– När projektet var slut ville ingen av de andra parterna i projektet äga produkten, eller ta ansvar för dess överlevnad. Då startade vi företaget Haja för att se till att appen kunde överleva och göra nytta. Sedan dess har mycket hänt och nu har vi större ambitioner, säger Joel Holmberg, utvecklare och medgrundare till Haja.
 
Vad gör ni på Haja?
Vi vill göra världen mer tillgänglig, för alla! Att förvalta ResLedaren är en del av det. Vi bygger även nya tekniska lösningar med tillgänglighet i fokus. I sommar släpper vi vår nya påminnelsetjänst 'Dit-i-tid' som ska minska antalet uteblivna möten hos företag och myndigheter. Tjänsten hjälper alla besökare med smarta sms-påminnelser, men ger extra stöd till de som har svårast att komma i tid till möten, där personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade. Dessutom sparar kunderna stora summor pengar på färre missade möten. Win-win helt enkelt!
 
Hur kom ni fram till att det var det här ni ville arbeta med?
Vi som startade Haja har nog alltid funderat på hur vi kan använda vår tekniska kompetens för att göra så stor skillnad som möjligt i folks vardag. Och när man pratar med personer med funktionsnedsättning inser man att det finns otroligt mycket som behöver göras! 2013 dök möjligheten upp med ResLedaren och vi hoppade på direkt. Sedan spelar det säkert in att vi alla har någon i vår familj som har en funktionsnedsättning.
 
Hur ligger Sverige till i förhållande till andra länder när det gäller digitala verktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar?
Väldigt svårt att säga, men känslan är att vi ligger ganska långt fram. Ett vanligt problem är dock att personal på verksamheter som riktar sig till denna målgrupp i Sverige kan för lite om digitala verktyg. Många personer med funktionsnedsättning går därför miste om den ökade frihet och livskvalitet som verktygen kan ge. För att personalen ska kunna hantera detta behöver digitala hjälpmedel få en större roll i deras utbildningar.
 
Vad är roligast med ditt jobb?
Oj. Det är så mycket som är roligt med att driva företag! Användartesterna är roliga, då man får se hur glada vissa blir när de inser att våra tjänster är precis vad de letat efter i flera år! Och sedan när de ger stenhård feedback om knappar är för små, ord för krångliga eller sidan för spetsig (ja, det är en grej!). Då inser man varför det lönar sig att arbeta tätt med användare med olika funktionsförmågor. Snart ska vi ut och marknadsföra vår nya tjänst, och det kommer också bli superkul! På www.dititid.se kan man läsa mer om den.