Du är här

Drickbart vaccin mot ETEC under utveckling: livräddare för barn i utvecklingsländer

Scandinavian Biopharma i Solna utvecklar ett vaccin som skyddar mot ETEC, en diarrésjukdom som årligen drabbar 400 miljoner människor. Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma, svarar på våra frågor om projektet och vaccinet som förhoppningsvis kan komma att skydda mot turistdiarré och framför allt rädda barn i utvecklingsländer från undernäring. 

Berätta mer om er och projektet?
Vi är ett forskningsbaserat vaccinföretag och en ledande distributör av vacciner och immunglobuliner på den nordiska marknaden. Tack vare ett framgångsrikt samarbete med den ideella hälsoorganisationen PATH och forskare vid Göteborgs universitet har vi idag tagit vårt drickbara diarrévaccin mot ETEC ända till fas IIB, där vi testar vårt vaccin Etvax® i finska resenärer som reser till Benin i Västafrika.

Idag finns inget ETEC-vaccin för att skydda resenärer mot turistdiarré och ännu viktigare för att rädda liv, främst barn under fem år i utvecklingsländer. Vi brinner för att ta fram ett ETEC-vaccin för hela världen - inte bara där priset är som högst. Vår modell bygger på att utvecklingskostnaderna bärs av alla resenärer som köper vaccinet. Tack vare vår affärsmodell och skalekonomin för biologiska produkter så kommer vaccinet att säljas till ett betydligt lägre pris när det ingår i vaccinationskampanjer som genomförs i utvecklingsländer och finansieras av FN eller liknande aktörer.

Vilka huvudsakliga mål har ni med projektet?
Vårt mål är att lyckas ta fram ett vaccin som kommer göra en enorm skillnad för människors liv genom att både rädda liv i utvecklingsländer, men som också kan rädda semestern för resenärer. Tillsammans med våra samarbetspartners Professor Ann-Mari Svennerholm och Professor Jan Holmgren har vi burit på en dröm att kunna hjälpa främst barn i utvecklingsländer med att förebygga diarré orsakad av ETEC. Nu känns det som vi är nära att uppfylla den drömmen. 

Varför fokuserar ni på det här? Vad gör det viktigt med ett vaccin som ger skydd mot en diarrésjukdom?
Diarrésjukdomar är en av de infektionssjukdomar som globalt skördar flest dödsoffer. De påverkar också barns utveckling negativt då svåra diarréer kan orsaka undernäring och påverka den allmänna utvecklingen för dessa barn. Mer än en miljon barn under fem år dör årligen i diarrésjukdomar. E-coli bakterier och ETEC-infektion är en av de vanligaste orsakerna till diarré bland barn i utvecklingsländer och skördar varje år flera hundra tusen liv.

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatser som finns. Om man ska lyckas att minska dödligheten i världen för barn under fem år så måste man ta fram ett effektivt ETEC-vaccin. Turistdiarré är samma sjukdom, men för resenärer. Den påverkar ca 40 % av resenärerna till tropiska och subtropiska länder och mer än 10% av de som kommer hem med sjukdomen får långvariga magproblem.

Hur fungerar vaccinet?
Etvax® är ett drickbart vaccin och består av en blandning av avdödade ETEC bakterier och ett toxoidprotein. Denna komposition gör att vaccinet har två verkningsmekanismer: Etvax® förhindrar både ETEC-bakterierna och toxinet från att fästa vid tunntarmväggen och neutraliserar dessutom toxinet. Tack vare den dubbla verkningsmekanismen förväntas vaccinet ha mycket hög skyddseffekt mot ETEC-relaterad diarré och även ge ett brett skydd mot de flesta typerna av ETEC-bakterier.

Hittills har vi visat att Etvax® är mycket säkert att ta och ger upphov till starka immunsvar mot alla ingående vaccinkomponenter.

Var befinner ni er i projektet nu? Och vad är nästa steg framöver?
Fem studier har nu gjorts på människor i USA, Bangladesh och Sverige med mycket lovande resultat. Just nu befinner vi oss i fas IIB.
Under februari 2017 inkluderades den sista patienten i en omfattande fas I/II-studie i Bangladesh där vaccinet testades för säkerhet och immunogenicitet i olika åldersgrupper ned till 6 månaders ålder. Studien omfattade cirka 450 personer. Alla provsvar kommer nu att analyseras och under slutet av denna månad kommer koden att brytas och resultatet presenteras.

I juli i år startades en fas IIB studie på finska resenärer som ska befinna sig i Benin i Västafrika. Vi håller på att rekrytera upp till 800 resenärer i åldrarna 18-65 år, som reser i grupper om trettio åt gången för att spendera två veckor i Grand Popo tillsammans med det finsk-afrikanska kulturcentrumet Villa Karo. I denna studie kommer vi att utvärdera säkerheten, nya analysmetoder och skyddseffekten av vaccinet.

Våra studier i Bangladesh innebär viktiga steg för att visa att vårt vaccin kan förbättra barns chanser att vinna kampen mot diarrésjukdomar. Vi hoppas med studien i Benin kunna visa att samma vaccin även är effektivt för resenärer som drabbas av turistdiarré orsakad av ETEC.

Därefter återstår att konfirmera våra resultat i fas III-studier innan produkten kan registreras. Våra framsteg följs med stort intresse av Världshälsoorganisationen i Geneve och andra hjälporganisationer. Vi är många som är förväntansfulla och vi hoppas att lämna in vårt vaccin Etvax® för registrering i Europa under 2022.

Missa inte att du kan följa projektet på deras kommande resa i januari. Under en vecka kommer Scandinavian Biopharma att gästblogga på Stockholm Science Citys Instagram.

Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma
Björn Sjöstrand
VD, Scandinavian Biopharma