Du är här

EATRIS – en ingång till Europas akademiska infrastruktur

EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) arbetar med att öppna upp befintlig akademisk infrastruktur och göra den tillgänglig för småbolag, större läkemedelsbolag och akademiker dvs alla verksamma inom translationell forskning. Genom att använda EATRIS som en enhetlig samordnare blir det enkelt att finna rätt expertis vid rätt tidpunkt för utvecklandet av sitt läkemedel eller produkt. På mötet för Core Faciliteter från regionen (Tools of Science) hade vi möjlighet att träffa Ulrika Bäckman, Sveriges nationella koordinator för att lära oss mer om detta initiativ.

Hur ser Sveriges deltagande i EATRIS ut?
Sedan hösten 2015 håller en svensk nod inom EATRIS på att etableras i Sverige stöttat av Vetenskapsrådet. Noden arbetar dels med att marknadsföra EATRIS och den möjlighet som finns att finna rätt expertis och infrastruktur vid rätt tidpunkt för utvecklandet av sitt läkemedel/produkt men också med att addera svenska akademiska center till nätverket. Idag är Uppsala universitet med som center och bidrar med expertis och tekniker inom EATRIS plattformarna Imaging & Tracers, Biomarkers och små molekyler. Under hösten kommer fler svenska universitet att ansluta sig som EATRIS center och Sverige kommer då att bidra med infrastruktur till alla fem EATRIS plattformar; ATMP/Biologics, Biomarkers, Imaging&Tracers, Small molecules och Vaccine. 
 
Hur går man tillväga för att ansluta sig, är det komplicerat och vad kostar det?
Första steget i att bli en EATRIS facilitet är att universitetet måste skriva ett avtal med EATRIS centralt för att bli ett center. Därefter är det upp till core faciliteten eller den enskilde forskaren att ta ett beslut om att själv ansöka för att delta. Det är en enkel ansökan där man beskriver sin facilitet, den expertis och infrastruktur man har, om man redan har externa kunder eller nationella/internationella samarbeten samt de senaste publikationerna från sin facilitet. Denna ansökan kan jag som koordinator hjälpa till att skriva med underlag från faciliteten. Därefter utvärderas ansökan centralt av EATRIS Coordination & Support center i Amsterdam och inom tre veckor får man svar om man blivit en godkänd facilitet eller ej. Det är ingen kostnad för ett center eller en facilitet att vara med i EATRIS då Vetenskapsrådet idag står för kostnaden för Sveriges deltagande.  
 
Varför ska en facilitet eller forskare ansluta sig till EATRIS?
Tillgång till ett bredare Europeiskt nätverk, möjlighet att delta på plattformsmöten, marknadsföring av sin facilitet både nationellt och internationellt, långsiktiga samarbeten både inom EATRIS och med stora/små läkemedelsbolag, möjlighet att få helt nya betalande kunder då EATRIS får in projektförfrågningar som matchas mot ingående core facilitet, kvalitets stämpel att man är en godkänd EATRIS facilitet. 
 
Om du blickar framåt vad är din förhoppning med EATRIS utveckling i Sverige?
Min förhoppning är att Sverige går in med ett flertal starka universitet center med infrastruktur och expertis inom alla EATRIS fem plattformar. Att bolag ser EATRIS som en naturlig samarbetspartner för att ta sitt läkemedel eller produkt mot marknaden. Intresset för Sveriges akademiska infrastruktur och den expertis som vi har här har redan visat sig när det gäller projektinflödet från EATRIS både från svenska och utländska bolag.
 
 
Mer information:

 

Ulrika Bäckman
Ulrika Bäckman
Nationell koordinator EATRIS Sverige