Du är här

EMA flyttar till Amsterdam

På kvällen den 20 november stod det klart att det europeiska läkemedelsverket EMA flyttar till Amsterdam. Efter en spektakulär omröstning i Bryssel där till slut lotten fick fälla avgörandet kunde Amsterdam utropas till ny värdstad för myndigheten. 
 
Amsterdam
Myndighetens framtida hemvist har varit oklar sedan Storbritannien röstade för ett utträde från EU, men efter en omröstning i Bryssel med representanter från alla EU-länder förutom Storbritannien kunde den nya värdstaden utses. Processen för att avgöra vart EMA ska flytta inleddes i början av sommaren 2017 när den Europeiska Kommissionen meddelade att intresserade medlemsländer var välkomna att skicka in ansökan om att bli värdland. I samband med det fastslogs även de kriterier som skulle ligga till grund för beslutet och som fokuserade på att värdlandet skulle kunna erbjuda en sömlös flytt med minimal påverkan på EMA:s verksamhet. Ansökningarna skickades in i mitten av sommaren och i slutet av juli stod det klart att 19 länder kandiderade om värdskapet. Efter det följde en intensiv period av lobbyarbete och diplomatiska diskussioner länderna emellan innan omröstningsförfarandet. Hur och när flytten till Amsterdam kommer att ske är i dagsläget oklart.
 
Sverige var tidigt ute och informerade om sina ambitioner om att bli värdland för myndigheten och från svensk sida var förhoppningar höga om att EMA skulle flytta till Stockholm. Även om vi på Stockholm Science City in i det sista hoppades på Stockholm så ser vi positivt på att EMA hamnar i Amsterdam då vi tror att EMA har goda förutsättningar att utvecklas och fortsätta med sitt viktiga arbete där. För Sveriges del återstår det att se vad beslutet leder till. Att EMA flyttar från London betyder att fokus för många företag inom life science skiftar från Storbritannien vilket kan få positiva effekter för Sverige som framstår som ett stabilt och innovativt land med en stor kunskapsbas och bred erfarenhet inom life science. Med säkerhet kommer det svenska läkemedelsverket att få en ännu större roll i EMA:s arbete framöver vilket ytterligare sätter ljuset på Sverige som kunskapsnation och viktig aktör i utvecklingen av nya läkemedel. Om vi nu utnyttjar det momentum som skapats i regionen i arbetet med att attrahera EMA så är det vår förhoppning att detta leder till att regionens attraktionskraft ökar – vilket gynnar både forskning, utveckling och företagande och i slutändan patienter i behov av nya produkter och behandlingar.
 
Vi på Stockholm Science City har tillsammans med en rad andra organisationer varit involverade i arbetet med den svenska kandidaturen som letts från EMA-sekretariatet på regeringskansliet. Även om EMA inte hamnade i Stockholm är vi stolta över det samlade och fokuserade arbete som vi gjort för att lyfta fram Sveriges styrkor inom life science.
Johan Gomez de la Torre
Affärsutvecklare, Stockholm Science City Foundation