”En idé från gräsrotsnivå räcker”

Genom investeringar i affärsidéer och forskningsresultat hjälper SU Holding forskare, lärare, studenter, alumner och anställda vid Stockholms universitet att förverkliga och kommersialisera idéer.

För 15 år sedan fanns nästan bara SU Innovation för den som hade en idé och var knuten till Stockholms universitet. Sedan dess har det hänt mycket på startup-scenen – mer kapital och många unicorns som har inspirerat. För forskare och andra med en affärside är det viktigt att få en överblick vilka möjligheter som finns.

Vad är viktigast för att ta tillvara innovationer? 

Foto av Mona Wilcke

– Ett stabilt och seriöst innovationssystem på lärosätet, säger Mona Wilcke.

Hon har jobbat med affärsutveckling i 16 år och sedan 2014 är hon vd för SU Holding, som är en del av SU Innovation. Mona berättar att SU Holding investerar ofta före affärsänglar och att de kan erbjuda mycket vidare investeringskapital tack vare sitt stora nätverk av investerare och affärsutvecklare. De hanterar ca 25 bolag i sin portfölj och flera forskningscase. Det var lättare att få in kapital före finanskrisen, nu är det svårare och då desto viktigare att sätta sig in i vilka investerarna är och vilka tankar de har. Här ger SU Holding råd för att det ska bli en bra lösning.

Foto av Villa Bellona
SU Holding finns i Villa Bellona

på SU campus.

Behöver man ha ett företag när man kommer till er?

– Nej, det räcker med en idé från gräsrotsnivå. Kanske kommer man fram till att mer forskning eller fler experiment behövs innan man kan starta ett företag. Vi jobbar med idéer inom deep tech* och tough tech** och här kan det krävas uthållighet och  kanske15 års forskning innan ett företag startas.

SU Holding tittar på alla typer av forskningsidéer och huvudsyftet är att nyttiggöra forskningsresultat, till gagn för ett mer innovativt samhälle.

Hur hjälper ni studenter?

– Vi tar hjälp av Drivhuset, en ung och pigg organisation, säger Mona Wilcke.

Drivhuset är en ideell förening som stöttar studenter i Sverige och Norden med kunskap, coaching och inspiration för att starta upp och driva sina affärsidéer framåt. I och med att Drivhuset inte bedömer några idéer har vi en tät dialog med dem kring duktiga entreprenörer och blir gärna introducerade till de som har ett extra ”go”.

Hur stöttar ni forskare?

– Vi handplockar vilka konsulter som är intressanta för vilken idé. Sedan erbjuder vi affärsutveckling och coachning när det gäller t.ex. patentansökningar. Det är viktigt att det blir en bra matchning – jag brukar säga att vi är bra på att trolla med knäna!

Inom SU Innovation finns också en förinkubator, där man under första mötet får rådgivning och veriferingsmedel. Om idéerna blir investeringsbara flyttas de över till SU Holding, som ibland gör en investering och blir minoritetsägare. I några bolag har det blivit en rätt god affär vid försäljningen och vinsten används för att återinvestera i nya bolag. 

SU har en stor bredd i sin utbildning och forskning; naturvetenskap, material, kemi, humaniora och data. SU Holding har därför valt att arbeta med affärscoacher med olika specialkompetens samt samarbetar med flera olika lärosäten.

Hur påverkas ditt arbete av att arbeta med konsulter?

– Det är en stor fördel att inte ha anställda med en speciell inriktning. Vi jobbar med konsulter med helt olika bakgrunder. Jag gillar att anpassa mig och trivs väldigt bra i samarbetet med andra lärosäten – och jag lär mig saker hela tiden!

Mona Wilcke berättar att de försöker hjälpa företagen att ”korsbefrukta” och detta är görbart även om bolagen är väldigt olika. De har bl.a. events där t.ex. läkemedelsbolag träffar AI- och internetbolag. Idéer inom life science skickar de vidare till DRIVE, som är KI Innovations företagsinkubator, eller till acceleratorn Sting som stöttar nystartade företag.

– Entreprenörernas affärsidéer är vår styrka, avslutar hon.

Vill du veta mer?

www.suholding.se finns presentationer av case och företag. Du är också välkommen att kontakta Mona Wilcke: 073 – 690 30 10 eller mona.wilcke@holding.su.se

Läs även mer på

* Deep tech: en klassificering av organisation eller nystartat företag, som tillhandahåller tekniska lösningar baserade på betydande vetenskapliga eller tekniska utmaningar.

** Tough tech: inom ett framväxande område där vetenskap möter ingenjörskonst. Marknaden existerar inte ännu, och utvecklingen är lång.

Text: Christina Jägare