Du är här

En skiss för god praxis för off label-användning av läkemedel

Frédéric Destrebecq är Executive Director för European Brain Council (EBC) - en plattform för patienter, vårdpersonal, forskare och industri som främjar hjärnforskning i Europa, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet. Som en del i uppdraget förespråkar han behovet av att implementera en enhetlig strategi för off label-förskrivning av läkemedel på europeisk nivå. Vi fick möjlighet att ställa några frågor.