Du är här

En översikt över Stockholms Digital HealthTech-bolag

Stockholm är ett nav för företag som utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården - ett område som är under förändring såväl globalt som i Sverige. Tillväxtekonomi och digital hälsa har varit ett av Stockholms styrkeområden sedan 2012. Stockholm Science City har undersökt hur många HealthTech-bolag det finns i Stockholms län, vilken typ av lösningar de utvecklar samt till vilken slutkonsument de vänder sig. Undersökningen genomfördes i september 2018.