Du är här

En vetenskapsstad i världsklass

År 2007 enades näringslivet, universiteten, Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting om en gemensam vision för det område som då var ett öppet sår av infrastruktur och bristfälligt utnyttjad mark i centrala Stockholm. Vi talar om Norra Stationsområdet, strategiskt beläget med en stor koncentration av forskning och företagande inom Life Science. Slutsatsen i överenskommelsen var att här skulle det byggas en helt ny stadsdel med världsledande forskning och företagande inom Life Science. Och området skulle döpas till Hagastaden – en vetenskapsstad i världsklass!

Idag, snart nio år efter visionens födelse, kan jag bara beundra denna framsynta vision och konstatera att vi har kommit en bra bit på väg. Redan i år kommer det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna ta emot de första patienterna, och Karolinska Institutet har fått en prisad Aula. Nya kontors- och laboratoriebyggnader för tusentals arbetsplatser inom Life Science är under uppförande. Beslut har fattats om en ny tunnelbanelinje, med en egen station i Hagastaden som kommer att stå klar 2020. Därtill växer en tät stadsdel för boende fram, med all den service, restauranger, kultur och rekreation som hör därtill. När hela stadsdelen är klar omkring år 2025, kommer den innehålla cirka 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Då kommer den totala investeringen för området ha uppgått till över 65 miljarder kronor.

Att Hagastaden kommer bli en vetenskapsstad i världsklass råder det inget tvivel om. En rapport från den ansedda tankesmedjan Brookings, i samarbete med JP Morgan Chase och Stockholms Handelskammare, visar att Stockholm är en av de mest produktiva regionerna i världen. Fokus på en välutbildad arbetskraft, hög innovativ nivå, många multinationella företag, modern infrastruktur och högkvalitativa universitet har bidragit till framgången.

Räknar vi in den närbelägna Uppsalaregionen finns sex välrenommerade universitet med 82 000 studenter. Totalt i regionen finner vi mer än hälften av Sveriges företag inom Life Science, med över 20 000 anställda och en årlig omsättning på över 180 miljarder kronor.

Hagastadens läge är unikt och erbjuder ”birkenstock-avstånd” mellan Karolinska Institutet, universitetssjukhuset och näringslivet. Med en optimal mix av bostäder, arbetsplatser och forskning skapar vi goda förutsättningar att kombinera yrkesliv och privatliv. Det är bara att gratulera de företag och människor som redan har, eller är på väg att etablera sig i Hagastaden.

Varmt välkomna till en vetenskapsstad i världsklass!

David Johansson
Fastighetschef Humlegården Fastigheter AB
Styrelseordförande Hagastaden Fastighetsägare

David Johansson
Ordförande Hagastadens Fastighetsägarförening