Environmental, Social and Governance (ESG) är högaktuellt

Bild

Genom att inkorporera ESG-kriterier i verksamheten kan du få flera strategiska fördelar, som stärkt konkurrenskraft, minskade risker och en hållbar grund för framgångsrik tillväxt.

Begreppen hållbarhet och ESG (Environmental, Social and Governance) är högaktuella. Det visar SwedenBIOs årliga, nyligen genomförda undersökning Life Science Barometer – a snapshot of the Swedish Life Science industry, som tar temperaturen på branschen. I år hjälpte även Stiftelsen till att sprida undersökningen och rekordmånga bolag deltog, vilket gör undersökningen till SwedenBIOs mest omfattande hittills.

Det är intressant att konstatera att för SME är områden som täcks av ESG de som prioriteras lägst när man planerar för ökade investeringar de närmsta tre åren. För SME, vilka ofta är inriktade på forskning och utveckling av innovativa lösningar inom bioteknik, medicin och hälsa, kan en stark ESG-orientering ge flera strategiska fördelar:

  • Ett företag med tydligt engagemang för ESG-kriterier tenderar att vara mer attraktivt för talanger och innovationspartners.
  • Investeringar i små och medelstora life science-företag kan öka när investerare och finansiärer ser att företagen är medvetna om och arbetar aktivt med ESG-frågor. ESG-integration kan skapa förtroende och minska riskuppfattningen hos potentiella investerare, vilket kan underlätta kapitalanskaffning.
  • ESG-engagemang kan fungera som en kraftfull mekanism för riskhantering. Genom att identifiera och hantera potentiella risker inom miljö, sociala aspekter och styrning kan företagen minimera påverkan av negativa händelser och bygga långsiktig hållbarhet.
  • Konsumenter och affärspartners blir alltmer medvetna om företagens hållbarhetsprestanda. Ett positivt ESG-rykte kan bidra till att öka kundlojaliteten och bygga ett starkt varumärke. För life science-företag är det särskilt viktigt att skapa förtroende och trovärdighet bland patienter, vårdgivare och samarbetspartners

Sammanfattningsvis är ESG-integration inte bara en moralisk skyldighet utan en strategisk nödvändighet för små och medelstora life science-företag. Genom att inkorporera ESG-kriterier i sina verksamheter kan dessa företag stärka sin konkurrenskraft, minska risker och skapa en hållbar grund för framgångsrik tillväxt.

Läs SwedenBIOs Life Science Barometer – a snapshot of the Swedish Life Science industry >>

Jag hoppas innerligt att Sveriges life science-företag prioriterar om så att dessa frågor prioriteras högre.