Du är här

Fabege satsar i Flemingsberg

Den 4 mars bjöd Flemingsberg Science in företag i området till företagsfika. Temat för eftermiddagen var utvecklingen av Flemingsberg – Stockholm South Business District.

Klaus Hansen Wikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege var inbjuden för att berätta om Fabeges tankar om hur man tar man ett helhetsgrepp på ett område – för att erbjuda goda kommunikationer, bra arbets- och boendemiljöer och social hållbarhet. Något som krävs för att såväl människor som näringsliv att växa och utvecklas.

- Vi behöver en bättre regional balans mellan norra och södra Stockholm. Här i Flemingsberg ser vi att det finns utrymme att skapa en slagkraftig stadsdel med 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökare. Det ska hända saker dygnet runt här – vi vill skapa en levande stadsdel med kultur, näringsliv, boende och service, säger Klaus Hansen Wikström.

Efter Arenastaden är Stockholm South Business District Fabeges nästa stora projekt. Här finns ett spårbundet läge, en stor volym lågexploaterad mark och Huddinge kommun är beredd att satsa.

- När alla avtal är på plats räknar vi med att den nya stadsdelen står klar inom en tioårsperiod. Utvecklingen av Arenastaden från grus till hus gick på 10 år, så vi har gjort det förut, säger Klaus Hansen Wikström.

Flemingsberg har redan idag starka kopplingar till högre utbildning. Närheten till dagens campusmiljö med Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut och Polishögskolan är viktig för områdets karaktär. Dessutom finns vidare planer på utbildningssamarbeten.

- Vi vill gärna ha ett affärsuniversitet till området. Det tror jag skulle ge Flemingsberg en bredd som är attraktiv över branschgränserna, avslutar Klaus Hansen Wikström.