Du är här

Fabege växer med Hagastaden

Hagastaden ska locka företag från hela världen och området ska bli ledande inom life science. Fabege äger flera fastigheter i stadsdelen och ser stor potential i Hagastaden.

Fabege äger en av norra innerstadens verkliga märkesbyggnader, Wenner-Gren center, men har även fler fastigheter i området. Fastighetsbolaget erbjuder flexibla och effektiva kontorslokaler i Hagastaden för både stora och små företag, och hyr även ut ett antal butiks- och restauranglokaler i området. De nya företag som etablerar sig i stadsdelen har stora möjligheter att sätta sin egen prägel på kvarteren och Fabege ser ett ökat intresse för lokalerna.

– Det är early adopters som ser möjligheterna i en ny spännande stadsdel, säger Sofia Sköld, uthyrare på Fabege.

– Vi ser att människor efterfrågar urbana miljöer och att life science kommer att bli än mer tvärvetenskapligt inriktat. Därför är våra fastigheter som ligger nära city och mitt emellan Karolinska Institutet , Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet perfekt placerade.

Tillsammans med kunderna vill Fabege även utveckla kontoren för passa de individuella företagen. Sofia ser tydliga kopplingar till Arenastaden i Solna, som Fabege nu utvecklar. Hon menar att båda stadsdelarna har en global prägel, bra kommunikationer samt närhet till både city och Arlanda.

– Då tunnelbanan och pendeltåget integreras via den nya Citybanan år 2017, kommer Arenastaden och Hagastaden knytas samman ytterligare.

På sikt är Fabege även intresserade av att utöka sitt engagemang i stadsdelen.

– Vi tror på Stockholm, och Hagastaden är en naturlig brygga mellan city och Solna, och den naturliga utvecklingen av stenstaden norrut. Hagastaden blir en smältdegel av smarta människor från världens alla hörn, säger Sofia Sköld.

Sofia Sköld
Uthyrare, Fabege