Du är här

Flemingsberg - en plats där kunskap driver näringslivet

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Björn Varnestig, VD på Flemingsberg Science, berättar om vad som är på gång på stiftelsen och hur de arbetar för att nå Vision för Flemingsberg 2035. 

Berätta lite om stiftelsen och dess fokusområden.
Stiftelsen bildades 2011 av högskolorna, kommunerna och SLL för att bidra till Flemingsbergs tillväxt utifrån den unika mångfald av akademisk och klinisk kunskap som finns i campusområdet. En viktig utgångspunkt är den status av regional kärna som Flemingsberg besitter i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm och den lokala utvecklingsplan som finns. Samtliga högskolor med verksamhet i Flemingsberg har representation i stiftelsens styrelse, liksom Huddinge och Botkyrkas kommuner och SLL. Stiftelsen ordförande är landshövdingen i Stockholm, Chris Heister.
 
Stiftelsen fokuserar på utvecklingen av campusområdet, etablering av fler kunskapsdrivna företag och organisationer, kraftsamling kring väsentliga samhällsproblem och marknadsföring av Flemingsberg. Vi arbetar nära våra grundare och deras verksamheter i Flemingsberg, ofta genom att gå i bräschen för nya samverkansmodeller och arbetssätt.
 
Vad är på gång just nu på Flemingsberg Science? 
Ganska mycket! Vi arbetade tidigare huvudsakligen med att visa att det går att skapa nya affärer och företag ur den kliniska och akademiska myllan i Flemingsberg, inte minst genom att med hjälp av affärsarkitektur vända problem och utmaningar i vården till nya affärer. Under tre år förlöste vi drygt 30 nya affärer och 15 nya företag som i flertalet fall nu växer vidare. Ett lyckat projekt, men som också visade på behovet av ökad attraktionskraft i Flemingsberg för att behålla företagen och attrahera externa bolag till Flemingsberg. Vi arbetar därför tillsammans med framförallt Huddinge kommun, högskolorna och fastighetsägarna för att få fram gemensamma visioner och strategier för den fortsatta tillväxten och för att tydliggöra den stora potential som ligger i ett campusområde med snart 5 högskolor och ett universitetssjukhus inom en kvarts gångavstånd. Vi arbetar också för starten av gemensamma projekt som adresserar viktiga samhällsutmaningar, tex inom hälsosamt åldrande samt mångfald och hälsa.
 
2016 var ett bra år för Flemingsberg, vad kommer att ske under fortsättningen av 2017? 
Många stora infrastrukturprojekt är beslutade och i många fall på gång. Några blir klara under 2017, till exempel NEO-huset som kommer att härbärgera KI:s fortsatta expansion i Flemingsberg och 430 nya studentbostäder längs med Alfred Nobels Allé. Under året flyttar också SMI, Stockholm Musikpedagogiska Institut till Flemingsberg. Vi ser också fram mot uppstart av nya miljöer för innovationsstöd och coworking.
 
Vad är Vision för Flemingsberg 2035 och vad gör ni för att nå dit?
Visionen är att 2035 ska Flemingsberg vara ett av Stockholmregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg ska också vara en eftertraktad boendemiljö med en ung och internationell befolkning och ska vara känt som en plats där kunskap driver näringslivet. Detta för att skapa attraktivitet gentemot studenter, högskolor, entreprenörer och företag. Det stora arbetet görs förstås av våra grundare, men vi kan bidra med viktiga insatser för samverkan, idégenerering, visionsarbete och provskott.
Björn Varnestig, VD, Flemingsberg Science
Björn Varnestig
VD, Flemingsberg Science