”Fler borde satsa på studenter och deras idéer”

Fokus på individer snarare än idéer – det är en av skillnaderna mellan Drivhuset och andra inkubatorer. Sfären kring Drivhuset inspirerar studenter till att tro på sina egna förmågor och att deras idéer har en framtid.

Kärnan i den ideella föreningen Drivhuset är att stötta studenters utveckling samt att träna dem inom entreprenörskap och innovativt tänk. En plattform där studenter kan testa sin förmåga, förfina sin kompetens och lära sig mer. Här gäller ”Making the Winner” snarare än ”Picking the Winner”, förklarar vd Aron Podavka.

Här är alla idéer välkomna, och vi värderar dem inte. Ofta uppstår ju nya idéer efterhand, och utvecklas sedan i samklang med marknadens önskemål, säger han.

Vilka är era framgångsfaktorer?

– ”Making the Winner” är absolut en av dem. Det gör att även den mest blygsamma eller försiktiga person, vågar komma fram. Att vi har högt i tak och öppna dörrar bidrar såklart också, säger Aron Podavka.

Han understryker även betydelsen av att ha tydliga mål: för dem handlar det om att coacha 250 unika idéer per år. Som en självklar aktör för studenter har Drivhuset ca 50 anställda i hela landet och kontor där de största lärosätena finns, totalt 13 stycken. Drivhuset Stockholm med 3,6 heltidstjänster har avtal med Stockholms universitet och Södertörns högskola. De har också expanderat till Norge och Finland.

Teamet på Drivhuset Stockholm är på bilden ovan: från vänster Aron Podavka, Nellie Strand, Terese Salzberger och Linnéa Eriksson Björn. 

– Vi har ett väldigt bra team, och en stöttande styrelse från näringslivet som brinner för entreprenörskap och jobbar helt ideellt, berättar Aron Podavka.

Själv har han pluggat entreprenörskap på Södertörns högskola och i New York, ekonomi i Uppsala och kinesiska i Kina. Han var även studentambassadör för Södertörns högskolas innovationsstöd och det var där han fick kontakt med Drivhuset, där han jobbar sedan 2017.

Vilka fördelar finns med att ha många kontor?

Ett större socialt utbyte på jobbet gör att det aldrig blir trist. Här finns många kollegor att ringa. Utöver det sociala så är vi noga med att dela kunskap och att hjälpas åt med utmaningar, säger han.

Hur delar ni erfarenheter mellan olika Drivhus?

Co-coachning är ett sätt. 95 % av rådgivningarna är digitala, vilket gör det lätt att coacha varandra. Drivhuset Malmö kommer att skugga oss under en vecka, och sedan skuggar vi dem en annan vecka.

Aron Podavka lyfter hur otroligt värdefull denna input är i affärsutvecklarnas roll. Att se hur andra gör och att aldrig behöva köra fast. De använder också Drivhuset Online, en utbildningsplattform med korta kurser från bl.a. Svenskt Näringsliv och PRV.

Vilka konkreta erbjudande har ni för studenter?

– Vi har tre pelare: Coaching och bollplank: där studenter kan boka möten oberoende av var de är i processen. De får mål och uppgifter att förbereda till nästa möte. ALMI och Vinnova erbjuder verifieringsmedel för att ge idéer en extra skjuts, men här krävs att de har innovationshöjd.

Utbildningar: moduler på 2-4 timmar inom entreprenörskap för lärare att plocka in i sin undervisning. Vi har också inspirationsföreläsningar med t.ex. Invest Stockholm, Ericsson, IBM m.fl.

Nätverksplatsen: Vi skapar platser för interaktion. Möjligheten att prata med andra gör ofta att idéer utvecklas. Entreprenörskap är smittsamt, och framgång smittar av sig.

Aron Podavka berättar också om LOOPA, den forskningsbaserade metodik som Drivhuset tagit fram och använder och som gör att affärsmodellen utvecklas i samklang med marknaden. Det handlar om att hela tiden se var kunderna finns, stämma av och ställa frågor till dem. Genom detta får man inte bara ökad förståelse för och kunskap om målgruppen, utan också hjälp att bl.a. formulera kundvärden och en bild av hur trender påverkar.

Ser ni skillnader på hur olika lärosäten arbetar?

– Ja. Frågorna på agendan varierar för dem. Prins Daniels Fellowship* inspirerar unga till entreprenörskap och stöttar unga entreprenörer. Deras besök på Södertörns högskola och bidrog till att Drivhuset fick avtal där. Det är ett kontinuerligt arbete att visa hur vi bidrar och vikten av att vi finns, säger han.

Det behövs en attitydförändring så att fler väljer att satsa på studenter, anser Aron Podavka. Han vill gärna att man tänker mer på vilka som blir framtidens forskare för att få dem att våga och vilja satsa, och gärna tidigt för att Idéer ska skapa samhällsnytta och bli till verklighet.

– Studenter hamnar lätt i skuggan av forskare, konstaterar han.

Ni är inblandade i Impact Cup, berätta?

– Det är en hållbarhetstävling för nya affärsidéer. Drivhuset har tagit initiativ till Impact Cup tillsammans med Stockholms universitet, Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Stockholm Business Region. Det finns tre grenar; Hållbar hälsa, Hållbar utveckling och Hållbart samhälle, säger han.

Impact Cup startade 2022, och 2023 öppnar möjligheten att lämna in bidrag 6 mars och stänger 16 april. Den 9 maj får de tävlande pitcha sina idéer och vinnare koras. Mer information om Impact Cup >> 

Varför startades Drivhuset?

– Idén kläcktes av Christer Westlund och Fredrik Langborg som studerade vid Karlstads universitet. Startåret 1993 var det lågkonjunktur och hög arbetslöshet. Christer och Fredrik var intresserade av samhällsutveckling och tyckte det var lockande att bli entreprenörer och utveckla idéer. Men universiteten satsade bara på innovationer från etablerade forskare. Som en ideell motvikt startade de Drivhuset lokalt i Karlstad. De visste att det fanns gott om drivkraft hos deras studentkompisar, och tänkte att framgång handlade mer om människan bakom idén än om en budget eller en perfekt affärsidé, säger Aron Podavka.

30 år senare kan vi konstatera att det var en utmärkt idé, vilket än en gång visar vikten av att ge studenter möjlighet att satsa på sina idéer.

Till sist, har du någon favoritplats i Hagastaden? 

– Hagaparken!

* Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med Prins Daniel.