Du är här

Fler internationella studenter och forskare till Stockholmsregionen

Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner där högskolorna utgör en självklar och aktiv del av utvecklingen. Akademins aktörer bidrar till samhällets framgång genom samverkan, idéutbyte och lärande. Stockholm är modernt, öppet och tryggt, präglat av kreativitet, mångfald och hög innovationsgrad. Denna bild är väl etablerad såväl i Sverige som i omvärlden. Stockholmsregionen rankas högt när platser jämförs, baserat bland annat på dess kreativitet, nytänkande, ekonomiska stabilitet, hållbarhet, sociala klimat och utbildningsnivå. Genom att samla 17 lärosäten och Stockholms stad är Stockholms Akademiska Forum en unik organisation med unika möjligheter.
Akademin är en stark och trovärdig aktör som står för bildning och dialog i det offentliga rummet. Akademin bidrar till kompetensförsörjning och konkurrenskraft genom forskningsbaserad kunskap vilket är avgörande för Stockholmsregionens tillväxt. Akademin står för en grundläggande del av det öppna och inkluderande samhälle vi lever i och därför är ett nära samarbete mellan akademi, stad och näringsliv central.
 
I den globala konkurrensen behöver den akademiska regionen Stockholm mätas, jämföras och analyseras. Med hjälp av omvärldsanalys som belyser såväl styrkor som svagheter ges förutsättningar för framtida utveckling. Vi arbetar med indikatorer, benchmarking och policyanalys som strategiska verktyg för denna utveckling. Med strävan mot att Stockholm ska nå en alltmer framstående internationell position arbetar vi med profilering av Stockholm som akademisk region. Här finns ett rikt högskolelandskap där lärosätena erbjuder både bredd och djup inom en rad utbildnings- och forskningsområden. 
 
För att positionera Stockholm som akademisk plats för en internationell målgrupp bestående av studenter och forskare har vi särskilt fokus på ett modernt visuellt uttryck och en inkluderande och välkomnande attityd. I praktiken har vi inför höstens terminsstart samordnat en mycket uppskattad välkomstkampanj på Arlanda flygplats samt skapat en gemensam webbplats för regionens lärosäten. Webbplatsen är framtagen i tätt samarbete med internationella forskare och studenter för att hitta målgruppens egna argument varför man ska välja Stockholm för studier, forskning och kanske ett framtida liv.
 
Webbplatsen www.academicstockholm.se lanseras den 14 november 2014. Titta gärna in och se hur Academic Stockholm presenteras internationellt och låt oss hoppas att många studenter och forskare hittar hit för att bidra till regionens framtida konkurrenskraft. 
Maria Fogelström Kylberg
Maria Fogelström Kylberg
Verksamhetschef Stockholms Akademiska Forum