Du är här

Forska!Sverige-dagen 2017

I september anordnade stiftelsen Forska!Sverige en temadag med fokus på ledarskap. Viktiga beslutsfattare samlades på Riksarkivet i Stockholm för diskussion om åtgärder för ökad hälsa och ökat välstånd i Sverige. Tre utmärkelser för att lyfta forskare och politiker delades ut under dagen.

En gång om året samlar stiftelsen Forska!Sverige beslutsfattare inom politik, akademi, näringsliv, vård samt från fackförbund, myndigheter och patient- och intresseorganisationer för att diskutera vad som behöver göras för att öka hälsa och välstånd i Sverige. Temat i år var ledarskap, med samtal om hur stärkt ledarskap kan förbättra vården och göra Sverige konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation. 
 
Under Forska!Sverige-dagen delade stiftelsen även ut tre utmärkelser till forskare och politiker.
 

Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017
Nina Rehnqvist, professor, tilldelas utmärkelsen för sitt livslånga engagemang för medicinsk forskning och för utvecklingen av en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2017
Professor Mathias Uhlén vid KTH uppmärksammas för sitt arbete med att kartlägga människans proteiner, det största forskningsprojektet i Sveriges historia.

Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2017
Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare, lyfts för sitt viktiga arbete i en roll som knyter samman politik, forskning, företag och vård.

 
Vill du veta mer om stiftelsen Forska!Sverige och deras verksamhet? Se klippet nedan.

Besök Forska!Sveriges webbplats för bilder och mer info om dagen >>