Fortsatt kamp mot leversjukdom

Professor Magnus Ingelman-Sundberg på Karolinska Institutet får anslag inom programmet ERC Proof of Concept. Detta delas ut till forskare som har fått finansiering från det europeiska forskningsrådet ERC, och vill utveckla innovationspotentialen hos sina tidigare upptäckter.

Magnus Ingelman-Sundbergs anslag ska användas till att vidareutveckla en in vitro-modell för fettlever med leverskada - NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis), och identifiera nya möjliga läkemedel och deras receptorer. Cirka 10 miljoner människor har NASH bara i EU. Antalet väntas öka, delvis på grund av ökning av både typ 2-diabetes och fetmanivåer. Detta är nu den ledande orsaken till levertransplantation och inga läkemedel mot sjukdomen finns registrerade.

Vad blir den största utmaningen innan denna utveckling kan finnas som en tillgänglig produkt?

– Vi har utvecklat en in vivo-lik levermodell för att studera mekanismer bakom NASH. Vi ska använda en förfinad version tillsammans med HepaPredict AB. Via screening ska vi identifiera nya mål för terapin och nya kemikalier som kan bilda grunden för nya läkemedel på marknaden. Den största utmaningen är givetvis vilken specifik effekt de nya läkemedelskandidaterna har, och ifall de är toxiska i människa.

Vad krävs för att fler forskare ska våga satsa på sina innovationer och försöka ta dessa till marknaden?  

– Forskare är olika. Många är akademiska nördar som bara jobbar med nya principer. ERC-PoC initiativet är givetvis en bra modell för att stimulera translatering till marknad. KI Innovations AB anstränger sig för detta ändamål. Kanske kan man få fler att tänka på detta om någon utomstående kan entusiasmera en utveckling som gärna innefattar en grundplåt, och är baserat på resultat framtagna i Stockholm. 

  • Foto 1: Magnus Ingelman-Sundberg. Fotograf: Johannes Frandsén
  • Foto 2: Sander van Riet och Åsa Nordling. Fotograf: Magnus Ingelman-Sundberg

Läs mer om Magnus Ingelman-Sundbergs forskning på denna länk >>   

 

Text: Christina Jägare