Du är här

Från vision till verklighet - Hotell Hagaplan

Stockholm och Solnas stadssiluett ändrar skepnad när nya byggnader nu växer upp i snabb takt i Hagastaden. Där Torsgatan övergår till Solnavägen finns nu Torsplan med två nya kommersiella byggnader fyllda med både handel och kontor. Ett stenkast bort ligger Hagaplan som är det torg som blir en central mötesplats då torget kommer knyta samman tunnelbanan, Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. Sjukhuset, som i november har välkomnat de första patienterna, kommer att ha sin huvudentré mot Hagaplan då hela verksamheten flyttat in under 2018. Granne med sjukhuset har ytterligare en ny byggnad skjutit i höjden. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Kristina Lundblad, Affärsutvecklare Projektutveckling Kommersiellt, Skanska Sverige.

 
Vad är det för byggnad invid sjukhuset som vi nu kan se och vad är Skanskas roll i detta? 
Vi bygger Hagastadens första nya hotell! Vi är en fastighetsutvecklande och fastighetsägande enhet inom Skanska som heter Projektutveckling Kommersiellt och som genom entreprenad av Skanska bygger. Detta är ett projekt som tog sin tidiga idéform för några år sedan och som sedan börjades byggas för drygt 1 år sedan. Huvuddelen av byggnaden kommer att vara hotellverksamhet med 222 rum samt restaurang och konferensdel, dessutom kommer det att vara fem kontorsplan och ett garage under mark. Totalt sträcker sig byggnaden 17 våningar ovan mark och är en av de högre byggnaderna just nu i Hagastaden. Vi är även glada att byggnaden miljöcertifieras enligt LEED, nivå Guld.
 
Vilka blir hyresgästerna och när planeras det vara färdigt?
Kontorsdelen kommer att hyras av Stockholms Läns Landsting och hotellet, som heter Hotell Hagaplan, kommer att ha Elite Hotel som operatör. Vi har ca ett år kvar av färdigställandet av byggnaden, så i november 2017 kommer hyresgästerna att flytta in. Och därefter kommer den nya fastighetsägaren, SPP, att tillträda. 
 
Kommer det att finnas något som allmänheten kan nyttja? 
Med sitt centrala läge ser vi detta som en viktig del och idag är planen att det i markplan, ut mot Hagaplan, kommer att finnas en restaurang med uteservering som drivs av Elite. Dessutom kommer det även att finnas tillgång till en konferensavdelning. Detta kommer ytterligare bidra till att skapa en ny mötesplats i Hagastaden både på dagtid för arbetande i området och för boende på kvällen. Tillsammans med Elite Hotel planerar vi för en Skybar och relaxavdelning på takvåningen. Utsikten är fantastisk och det vore roligt om fler kan få ta del av denna!  
 
Projektutveckling Kommersiellt är en fastighetsutvecklande enhet inom Skanska med nationell basis och utgångspunkt Stockholm&Norr, Göteborg&Väst och Malmö&Syd. I Stockholm&Norr har vi utöver Hotell Hagaplan flera intressanta projekt i olika skeden allt från idéfas, genomförande, till försäljningsfas. Vill du veta mer om Hotell Hagaplan eller om Projektutveckling Kommersiellt, Skanska Sverige, kan du kontakta Kristina Lundblad; kristina.m.lundblad@skanska.se
Kristina Lundblad,  Affärsutvecklare Skanska
Kristina Lundblad
Affärsutvecklare Skanska